google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

         SÖZCÜK TÜRLERİ ÇIKMIŞ SORULAR-2

 

1.Aşağıdaki dizelerin lıanglsinde soru anlamı,

soru sıfatıyla sağlanmıştır?

 

A) Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?

B) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

C) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

D) His var mı bu âlemde nekahet gibi tatlı?

E) Nasıl talıammül eder eski, hasta bir tekne?

 

                                                                     (1994-ÖYS)

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı,

nesne görevindedir?

 

A) Onu siz de tanırsınız.

B) Nereye gittiğini size söylemedi mİ?

C) Benim kalemim burada; sizinki nerede?

D) Bence bu sorular çok kolay.

E) Karanmı sana yarın bildiririm.

 

                                                                 (1994-ÖYS)

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri

vardır?

 

A) Arkadaşın Ankara'ya ne zaman gelmiş?

B) Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir?

C) Ben de onunla gidebilir miyim?

D) Kaçıncı katta oturuyorsunuz?

E) İstanbul'a ilk kez mİ gidiyorsun?

 

                                                              (1995-ÖSS)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. "Artık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad olarak kullaniimıştir?

 

A) Yemek hazır, artık sofraya oturabiliriz.

B) O bardaktaki artık suyu dökebilirsin.

C) Yemek artıklarını değerlendirmemiz gerekir.

D) Havalar ısındı, artık kar yağmaz.

E) Sus artık, biraz da beni dinle.

 

                                                               (1995-ÖSS)

 

 

 

 

5. Aşağıdakllerin hangisinde cümlenin anlamını

"durum" bakımından tamamlayan bir sözcük

vardır?

 

A) Anlatılanları sessizce dinliyorduk.

B) Öğleyin bize geleceğini söylüyor.

C) Kimlik kartını cüzdanına yerleştirdi.

D) Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz.

E) Aşın sıcaklardan çamların çoğu kurudu,

 

                                                                    (1995-ÖSS)

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ile (-le, -ta)

bağlaç olarak kullanılmıştır?

 

A) Kapıyı kendi anahtanmla açtım,

B) Bursa'ya otobüsle gitmişler.

C) Konuşmalarıyla herkesi üzdü,

D) Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur.

E) Ona gazeteyle dergi götürdüm.

 

                                                                   (1995-ÖYS)

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümtelerin hangisindeki ikileme,

zarf olarak kullanılmıştır?

 

A) Onun en çok dikkat çeken yönü bakışları ve

özellikle iri iri gözleriydi.

B) Yanm yamalak İngilizcesiyle düşüncelerini

anlatmaya çalıştı.

C) Rlmdeki korkunç sahneleri soğuk soğuk terler

dökerek izledi.

D) Tatil haberini duyan öğrenciler güle oynaya

evlerine gittiler,

E) Konuşmacıya böyle saçma sapan sorular yöneltmesi herkesi şaşırttı.

 

                                                                     (1995 -ÖYS)

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük

hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

 

A) içeriye orta yaşlı bir kişi girdi.

B) İnsana tepeden bakan, itici biriydi.

C) Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu.

D) O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler

modaydı.

E) Her gün aynı yorgun, asık yüzleri görmekten

bıkıp usanmıştı.

 

                                                               (1996-ÖSS)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlâşmış

sıfat vardır?

 

A) Otel sahibi bizi güler yüzle karşıladı.

B) Yürüyüşe çıkan konuklar henüz dönmediler.

C} Eski yöneticileri toplantıya çağırmışlar.

D) Sınıfın çalışkanı, bu sınav sonunda belli olacak.

E) Kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermedi.

 

                                                                (1996-ÖYS)

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bîr belgisiz

zamir nesne görevindedir?

 

A) Bazen günlerimi resim yaparak geçiriyorum,

B) Çoğu zaman onu otobüs durağında görüyorum.

C) Kimi arkadaşlar çayı sever ama ben kahveyi

yeğlerim,

D) Bana, bir gün uğrasın, diye haber bırakmış.

E) Bunlann hepsini geçen gün ben aldım.

 

                                                                (1997-ÖSS)

 

 

 

 

11. Aşağıdaki cûmlelerin hangisindeki atlı çizili

sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden

farklıdır?

 

A) Balıkçılar, saatlerce azgın dalgalarla boğuşmak

zorunda kalmışlar.

B) Barakayı aydınlatan lambanın ölgün ışığı altında

okumaya çalışıyordu.

C) Orası, eskiden bir sürgün yeriymiş.

D) Esmer ve dolgun yüzüyle annesine çok benziyor.

E) Büyüdükçe çevresine karşı İlgisiz, suskun bir

çocuk olmuş.

 

                                                                     (1997-ÖYS)

 

 

 

 

12. "ile" sözcüğü aşağıdakllerin hangisinde bağlaç

olarak kullanılmamıştır?

 

A) Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında, yıllarca

gidip geldi.

B) Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı.

C) Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı.

D) Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleştirdi.

E) Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum içindeydi.

 

                                                                  (1998- ÖSS)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zor" sözcüğü, sözcük türü bakımından ötekilerden

farklıdır?

 

A) Zor işleri hep bana yaptınyorsun, diye yakınıyordu.

B) istemeden zor bir çalışmanın İçine girmişti.

C) Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu.

D) Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlamıştı.

E) Zor günler geride kaldı; ratiat edeceğiz artık,

diyordu.

 

                                                          (2001 - ÖSS)

 

 

 

Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur.

 

14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla

yapılmış bir sıfat vardır?

 

A) Güneş balçıkla sıvanmaz.

B) Korkunun ecele faydası yoktur.

C) Her ağacın meyvesi olmaz.

D) Mızrak çuvala sığmaz,

E) İşleyen demir pas tutmaz.

 

                                                         (2000 – ÖSS)

 

 

Insanlan eğitmeyi amaçlayan bu yazarın öykü

ve romanlar yazarak ulaşmaya çalıştığı nokta,

çağdaş uygarlığa uymayan düşünme ve yaşama

biçimlerini değiştirmekti.

 

15. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan

hangisi yanlıştır?

 

A) Fiilimsiler kullanılmıştır.

B) Birden çok sıfat tamlaması vardır.

C) Özne, birden çok sözcükten oluşmuştur.

D) Bağlaç kullanılmıştır.

E) İlgeçlere yer verilmiştir.

 

                                                       (2002-ÖSS)

 

 

Oyunda, üç arkadaşın 1980’den bugüne kadar

gelen birlikteliği, zaman zaman mizahi, zaman

zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak anlatılıyor.

 

16.Bu cümleyle İlgili aşağıdaki yargılardan hangisi

yanlıştır?

 

A) ilgeç vardır.

B) Sıfat-fiil vardır.

C) Yüklem, çatısı bakımından etkendir.

D) Zarf tümlecinde İkileme yer almıştır.

E) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.

bottom of page