google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1.Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 

A) “Sanat sanat içindir.” görüşü hakimdir. 
B) Batıdan alınan nazım biçimleri kullanılmıştır. 
C) Gazeteler sanatı sevdirme gayesi gütmüştür. 
D) Düzyazıda kısmen sadeleşme gerçekleşmiştir. 
E) Halk Edebiyatı nazım şekilleri sıkça kullanılmıştır. 

 

 

 

 

I.  Toplumsal konulara yer verilmiştir. 
II. Hürriyet, eşitlik, kanun, bilim ilgili kavramlar işlenmiştir. 
III. "Sanat, toplum içindir." anlayışı benimsenmiştir. 
IV. Öğretici metinler toplumun anlayacağı bir dille yazılmıştır. 
V.  Batıya yönelme konusunda dönem sanatçıları arasında tam bir birlik vardır. 

 

2. Yukarıdakilerin hangisinde Tanzimat Edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerde yanlışlık vardır? 

    A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V 


 

 

 


 

3. Aşağıdaki gazetelerin hangisi Tanzimat Edebiyatı döneminde çıkmamıştır? 

A) Tercüman-ı Ahval 
B) İbret 
C) Sabah 
D) Ceride-i Havadis 
E) Basiret 

 

 

 

 


 
4. Aşağıdaki gazetelerden hangisi Ahmet Mithat tarafından çıkarılmamıştır

A) İbret 
B) Devir 
C) Muhbir 
D) Bedir 
E) Tercüman-ı Hakikat 


 

1- Sabah ……… Şemsettin Sami 
2- İttihad ………. Abdullah Kamil Efendi 
3- Muhbir ……… Ali Suavi 
4- Hürriyet ……. Şinasi 
5- Devir ………… Ahmet Mithat 

5. Yukarıda gazete ve çıkarıcıları ile ilgili yapılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 


  A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 


 


 
6. Tanzimat'ın I. Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yoktur? 

A) Düşüncelerin halka yaymak amaçlanmıştır. 
B) Anlatım süsten ve yapmacıktan giderek 
uzaklaşmıştır. 
C) Somut ve gözleme dayalı anlatım öne 
çıkarılmıştır. 
D) Dilde tam anlamı ile sadeleşmeyi 
gerçekleştirmişlerdir. 
E) Düşünceleri daha çok dergiler vasıtasıyla 
aktarmışlardır. 


 

 


7. Aşağıdakilerin hangisinde Divan Edebiyatı öğretici metinleri ile Tanzimat edebiyatı öğretici metinlerinin karşılaştırılmasında yanlışlık yapılmıştır? 

 A) Divan Edebiyatında süslü bir dil kullanılırken Tanzimat edebiyatında halkın anlayabileceği ölçüde bir sadeleşme gerçekleşmiştir. 

B) Divan Edebiyatında gezi yazısı, tezkire gibi türler varken Tanzimat Edebiyatında ise makale ve eleştiri gibi türler de kullanılmaya başlanmıştır. 

C) Divan Edebiyatında noktalama işaretleri 
kullanılmazken Tanzimat Edebiyatında 
kullanılmıştır. 

D) Divan Edebiyatında çoğunlukla ulema ve devlet adamlarına hitap edilirken Tanzimat’ ta halka seslenilmiştir. 

E) Tanzimat Edebiyatında bireysel konular işlenirken Divan Edebiyatında toplumsal konular işlenmiştir? 


 


8. Aşağıdaki eser- tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 
A) Takdir-i Elhan ……………....…………Eleştiri-İnceleme 
B) Tercüman-ı Ahval………….....…….…Siyasi Makale 
C) Avrupa’da Bir Cevelan……….............Gezi Yazısı 
D) Harabat…………………………...........Fıkra 
E) Muhaberat ve Muhaverat….................Mektup 


 

 


 

9. Batıdaki klasizm anlayışı ile Tanzimat dönemi klasizm anlayışı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Batıda temsilciler üst seviye insanlar iken 
Tanzimat’ta halktan kimselerdir. 


 B) Batıda sanat için sanat düşüncesi hâkimken 
Tanzimat’ta toplum için sanat düşüncesi hâkimdir. 


 C) Batıda eserlerdeki kahramanlar fakir halk 
kesiminden Tanzimat döneminde ise elit 
kesimdendir. 

D) Batıda eserler halka seslenirken Tanzimat’ta ulema ve devlet adamlarına hitap etmiştir. 

E) Batıda konular eski Yunan ve Latin tarihinden 
alınırken bizde Orta Asya Türk tahinden ve 
Osmanlının güçlü zamanlarından alınmıştır. 

 

 

 

 

 


 

Roman, hikâye, oyun, coğrafya, tarih, felsefe, fizik, biyoloji gibi farklı türlerde eserleri vardır. Hiçbir sanat endişesi gütmeden yazmıştır. Halkı bilgilendirmeyi amaç edindiğinden dönemine göre sade bir dil kullanmıştır. Bu nedenle kitaplarında ve gazete yazılarında çok büyük 
okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Çok sayıda ve türde eser vermesi (İki yüz kadar eser vermiştir.), eserlerinin sanat yanını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle eserleri teknik bakımdan çok da yeterli değildir. O Hayatını kalemiyle kazanan ilk yazarımızdır. Eğlendirerek öğretmeyi amaç edinmiştir. Eserlerinde okurlarına ahlaki 
rehberlik yaparak iyiyi kötüyü, doğruyu, yanlışı belirtmiş; kahramanların iyilerini mutluluğa kavuşturmuş, kötülerini cezalandırmıştır. 

 10. Yukarıdaki parçada anlatılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Namık Kemal 
B) Ziya Paşa 
C) Recaizade Mahmut Ekrem 
D) Ahmet Mithat 
E) Ali Suavi 


 


11. Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisi ile ilgili bir eseri 
yoktur? 

 A) Ahmet Vefik Paşa 
B) Şinasi 
C) Şemsettin Sami 
D) Ziya Paşa 
E) Muallim Naci 


 

12. Aşagıdakilerden hangisinde Tanzimat 1.Dönemi ile ilgili doğru bilgi verilmemiştir? 

 
A) İlk makale bu dönemde yazılmıştır. 
B) İlk elestiriyi Ziya Paşa kaleme almıştır. 
C) Ahmet Mithat Avrupa’da bir Cevelan adlı gezi 
yazısını yazdı. 
D) Öğretici metinler şiire göre sade bir dille 
yazılmıştır. 
E) Toplum için sanat görüşü hakimdir. 

bottom of page