google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SENE BAŞI ZÜMRE TUTANAĞI

………  İL/ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

DERSİN ADI  : Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım                                                     ZÜMRE NO   :  1

ZÜMRE BAŞKANI:                                                                                                                                                 TOPLANTI YERİ  :

Zümre Odası                                                                                                                                                          TOPLANTI TARİHİ:

TOPLANTI SAATİ  : 09.15

 

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE EDEBİYAT GRUBU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

 1. ……….. (Başkan)

 2. ……….. (Üye)

 3. ……….. (Üye)

 

 

GÜNDEM

1.Açılış, zümre başkan yardımcısı ve yazmanın belirlenmesi.

 

2. Bir önceki zümre tutanağının incelenmesi.

 

3.2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılıyla ilgili planlamanın mevzuatlara göre yapılması.

 

4.25.08.2017 tarihli MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin incelenmesi

 

5. Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım  derslerinin “Öğretim Programlarının” ve bu konuda yapılan değişiklikler.

6. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nden ilgili maddelerin okunması, incelenmesi, tartışılması.

 

7. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2018-2019  Eğitim - Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nin incelenmesi.

 

8.1739 No’lu Milli Eğitim Temel Kanunu’nundan Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması bu kanunu ışığında güncel olayların değerlendirilmesi ve kararlar.

 

9.  Ders konularının özelliğine göre  Atatürk İlke ve İnkılaplarının işlenme esaslarının belirlenmesi.

 

10. Türk Dil ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersleri Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak  yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

 

11. Yıllık planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi.   

 

12. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve konuların belirlenmesi.

 

13. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması.

 

14.Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

 

15. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap araç gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi.

16. Proje ve performans konularının belirlenmesi, planlanması ve ölçeklerin hazırlanması.

 

17. Aylık toplantıların planlanması, e-zümreye işlenmesi.


18. Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak çalışmaların planlanması.

19. Okuma saatlerinin planlanması ve okul kütüphanesi ile ilgili değerlendirmeler.

 

20. İl ve ülke genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalara öğrencilerin katılımını sağlama konusunda çalışmalar.

 

21.Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru kullanabilmeleri için alınacak tedbirler.

 

22. Dilek ve Temenniler

KARARLAR:

KARAR NO:1. Türk Dili ve Edebiyatı zümresi belirlenen tarih ve yerde bir önceki zümre başkanı  ………………… başkanlığında toplandı. 2018-2019 Eğitim – Öğretim Dönemi başkan , başkan yardımcısı ve yazmanı oylama yöntemi ile seçildi. Zümre Başkanlığına  ……………………,başkan yardımcılığına ……………………… yazmanlığa ……………….. seçildi.

 

KARAR NO:2.  Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılının son zümresi incelendi. Yıl içinde alınan karaların uygulandığı görüldü. Gerek eğitim gerekse öğretim yılında2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri açısından başarılı geçtiği tespiti yapıldı.

 

KARAR NO:3.  2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının planlaması yapılırken MEB’in ilgili birimlerince alınan kararlara, belirlenen yönetmelikler, açıklanan yönergelere uyulacağı vurgusu yapıldı.

 

 

KARAR NO:4. Zümre başkanı ………………. 25.08.2017 tarihli MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesini okudu. Gündem maddeleri bu yönergeye göre belirlendiği ifade edildi.

 

KARAR NO:5. Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Öğretim Programları ayarı ayrı incelendi. 2015 ve 2017 yıllarındaki değişiklikler detaylı bir şekilde zümre başkanı tarafından anlatıldı. Müfredatın 29.07. 2015 tarihli 59 ve 63 sayılı kararları doğrultusunda değiştiğini ve tüm sınıflarda “Türk Dili VE Edebiyatı dersi adı altında birleştirildiğini, haftalık ders saati sayısının 5’e çıkarıldığını ve 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren  kademeli olarak uygulanmaya başlandığın ifade etti. Yeni sistemin  bu eğitim – öğretim sezonunda 9., 10, ve 11. sınıflarda geçerli olduğunu ifade etti.. Yine bu konuda Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2017 Tarih ve 67 Sayılı Kararı doğrultusunda tekrar değişikliğe gidildiğini kurula sundu. Yeniden değişen müfredatın kurulda detaylı bir şekilde incelenmesini istedi. Müfredatın giriş kısmı …………………. tarafından okundu. ……………, müfredattaki ünite sayılarının değiştiğini, bazı ünitelerin diğer sınıflara kaydırıldığını, kazanımların daha derli toplu hale getirildiğini ifade etti. Değişen müfredatın uygulanmasındaki bazı tereddütlere işaret eden ………….., yıllık planların yapılmasında 9.,10. sınıflarda 67 no’lu karar doğrultusunda, 11. sınıflarda 59 ve 63 sayılı kararlar doğrultusunda, 12. sınıflarda ise eski sisteme göre ayrı plan yapılması gibi bir durumun ortaya çıktığını belirtti. Sonrasında kurul tarafından “Karar no 5” ile ilgili aşağıdaki alt kararlar alındı.

 

a) Değişen müfredat bu eğitim ve öğretim yılında sadece 9.ve 10. ve 11.sınıflarda uygulanacaktır.

b) 11.sınıflardaki uygulama AĞUSTOS-2015 tarihli değişikliğe göre olacaktır. Konuyla ilgili olarak farklı okullardaki zümrelerle işbirliğine gidilecektir.

c) Ünite konuları belirlenen kazanımlar doğrultusunda ele alınacaktır.

d) Öğrencilerin farklı kitapları okumaları ve bunları değerlendirmeleri sağlanacaktır.

e) Türk dilinin inceliklerini daha iyi kavramaları, daha düzgün ve doğru kullanmaları konusunda seçilen konuların amaca uygun olmasına dikkat edilecektir.

f)Okunacak kitapların seçiminde “ünite, içerikler, ve konu tablosu” dikkate alınacaktır.

g)Okumanın yanında sözlü iletişime, dinlemeye, konuşmaya da çeşitli etkinliklerle yer verilecektir.

h)Dil bilgisi çalışmaları daha çok metinler üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı yöntemler uygulanacaktır.

I) Temel eğitimde görmüş oldukları dil bilgisi konulara yönelik olarak gerektiğinde hatırlatma amaçlı kısa açıklamalar yapılacaktır.

i) Ünitelerdeki sözlü iletişim çalışmalarına ait açıklamalar dikkate alınarak konuşma ve dinleme uygulamaları aşamalı biçimde gerçekleştirilecektir.

j) Ders işleniş sürecinde kelime veya kelime gruplarının doğru telaffuzuna yönelik çalışmalara yer verilmelidir.

k) Derslerin işlenişinde ve uygulamalarda görsel iletişim araçlarına yer verilecektir.

l) Kazanımlarla ilgili belgesel ve film gibi materyallerden yararlanılacaktır.

m) Konuların işlenişinde slayt, bilgisayar, televizyon, etkileşimli tahta, Genel Ağ, EBA uygulamaları vb. etkin olarak kullanılacaktır.

 

Yenilenen Kazanım Tablosu: Kazanım sayıları azaltılmıştır. Her sınıftaki kazanım sayısı aynıdır.

KAZANIM

KAZANIM SAYISI

A) OKUMA (METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) 

ŞİİR                                                                                   12

ÖYKÜLEYİCİ (Anlatmaya Bağlı) EDEBİ METİNLER 16

TİYATRO                                                                          14

BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER                 15

B) YAZMA                                                                        12

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

 

Konuşma 17

Dinleme   8

                                                                                                                TOPLAM :94    KAZANIM        

 

KARAR NO:6.  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin belirtilen maddeleri, Zümre Başkanı ………….. ve Başkan Yadımcısı ………….  tarafından okundu. Bu maddelerdeki açıklamalar ışığında aşağıdaki kararlar alındı:

     a) Eğitim ve öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler, çalışmalar bu maddeler doğrultusunda olacaktır.

     b)Ders kitapları, Öğretim Programları, diğer eğitim ve öğretim araç ve gereçleri (akıllı tahta, tablet bilgisayar, CD, video, DVD, filmler gibi…) öğrenciyi hayata hazırlama temelini esas alacaktır. Ayrıca öğrencinin yeteneğine göre bir yüksek öğretim programına yerleşmesi konusunda planlamalar yapılacaktır.

    c) Yıllık planların yapılmasında, müfredatın uygulanmasında ilgili maddedeki açıklamalara ve MEB Çalışma Takvimine uyulacaktır. (14 ve 15. Maddeler)

    d) Zümrece gerçekleştirilecek her türlü sosyal etkinliklerde öğrenci katılımı esas alınacaktır. Etkinliğin özelliğine göre öğrenci velileri de sosyal etkinliğe dahil edilecektir. Sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okulda ya da okul müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekânlar seçilecektir.Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimiyle, öğrenci velileriyle işbirliğine gidilecektir.(18. Madde)

    e)Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme ilkeleri, sınavların yapılış şekli, ilgili maddeler doğrultusunda olacaktır. (43,44. 45,47,48,49. Maddeler) Yazılı sınavlar, 13 Eylül 2014 Tarih ve 29118 Sayılı Resmi Gazetedeki Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  esaslarına göre yapılacaktır. Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılacaktır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve okul müdürünün onayına sunulacaktır. Sınav tarihlerinin belirlenmesinde Öğretmenler Kurulunda alınan kararlara uyulacaktır. Ayrıca diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine gidilecektir.

 

SINAV TARİHLERİ: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (9. Ve 10.SINIFLAR)

BİRİNCİ DÖNEM

1.SINAV: (KLASİK-ORTAK)    2.SINAV: (TEST-ORTAK)

12-16 KASIM 2018                       1-4 OCAK 2019

İKİNCİ DÖNEM

1.SINAV: (ORTAK)                 2.SINAV: (TEST-ORTAK)

15-19 NİSAN-2019                   13-17 MAYIS 2018     

 

 

SINAV TARİHLERİ: TÜRK EDEBİYATI (11  SINIFLAR)

BİRİNCİ DÖNEM

.SINAV: (KLASİK-ORTAK)    2.SINAV: (TEST-ORTAK)

12-16 KASIM 2018                       1-4 OCAK 2019

İKİNCİ DÖNEM

1.SINAV: (ORTAK)                 2.SINAV: (TEST-ORTAK)

15-19 NİSAN-2019                   13-17 MAYIS 2018

 

SINAV TARİHLERİ: DİL VE ANLATIM (11 SINIFLAR)

BİRİNCİ DÖNEM

.SINAV: (KLASİK-ORTAK)    2.SINAV: (TEST-ORTAK)

12-16 KASIM 2018                       1-4 OCAK 2019

İKİNCİ DÖNEM

1.SINAV: (ORTAK)                 2.SINAV: (TEST-ORTAK)

15-19 NİSAN-2019                   13-17 MAYIS 2018

 

12. Sınıfların Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinin sınavları ile ilgili tarihler daha sonra belirlenecektir.

Bütün sınavlar ortak yapılacaktır. Sınav öncesi ve sonrası zümre toplanacaktır.

 

KARAR NO:7. Sene başı Öğretmenler Kurulunda belirlenen Çalışama Takvimi ve bakanlığın bu konudaki ilgili yönetmeliklerine ve yönergelerine uyulacaktır.

 

KARAR NO:8. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) Zümre Başkanı  …………….. tarafından okundu. Ayrıca bazı maddeler üzerinde kısa açıklamalarda bulundu ve bütün derslerde olduğu gibi Edebiyat grubu derslerinde de bu amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışılması gerektiğini belirtti. Sonuç olarak aşağıdaki kararlar alındı:

a) Eğitim ve Öğretim bu ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

b) Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar olarak yetiştirmek esastır.

c) Öğrencilerin Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeyi amaç edinen bireyler olarak yetişmesi sağlanacaktır.

d) Öğrencilerin her bakımdan Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı olarak yetiştirilmesi için her türlü çaba gösterilecektir.

e) Öğrencilerin her yönüyle, beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere  sahip olmaları esastır.

f) Öğrencilerin, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına

saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli

kişiler olarak yetiştirilmesi için tüm meşru yollar denenecektir.

 

KARAR NO:9. Edebiyat grubu derslerinde Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konulara yer verilmesinin önemine işaret eden Zümre Başkanı ………………. Talim Terbiye Kurulunun ilgili kararını 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinden okudu ve  daha önceki yıllarda alınan kararlar doğrultusunda hareket edilmesini istedi. ……………….., Atatükle ilgili konulara yıllık planlarda yer verilirken Edebiyat grubu derslerinin son değişen müfredatına dikkat çekerek yerleştirmelerde bu konunun göz önüne getirilmesin söyledi…………., Atatürk’le ilgili konular ayrıca daha önceki yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramında, 10-16 Kasım 2018 Atatürk Haftasında, 24 Kasım 2018 Öğretmenler Gününde, 12 Mart 2019 İstiklal Marşının Kabulü yıldönümünde, 18 Mart 2019 Çanakkale Zaferinin yıldönümünde, Kütüphanecilik Haftasında,14-20 Nisan2019  Kutlu Doğum Haftasında, 23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında,   19 Mayıs2019 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında  çeşitli yönleriyle anlatılacaktır, vurgulanacaktır.

 

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ DAĞILIMI:

9. SINIFLAR: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

I.ÜNİTE:İLETİŞİM - 1.İletişim:Basın Hürriyeti. Atatürk’ün basına ve basın hürriyetine verdiği önemi fark eder.

I.ÜNİTE:  EDEBİYAT- SANAT İLİŞKİSİ-  Atatürk’ün sanatla ilgili özdeyişleri vurgulanacaktır.

II,III,V ve VI. ÜNİTELER: Atatürk ve çağdaşlaşma, Atatürk’ün sanata ve bilime verdiği değer, Atatürk’ün toplumcu, halkçı yanı

IV. ÜNİTE:Atatürk ve milli kültür, Atatürk ve Halkçılık

VIII ve IX. ÜNİTELER: Atatürk ve bilim, Atatürk ve çağdaşlık

10. SINIFLAR: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

I.ÜNİTE: Atatürk ve Tarih, Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi. Atatürkçü düşüncenin toplumumuz için önemini fark eder.

II, III, V, VI.ÜNİTELER:  Atatürk ve çağdaşlaşma, Atatürk’ün sanata ve bilime verdiği değer, Atatürk’ün toplumcu, halkçı yanı

IV.ÜNİTE: Atatürk’ün tarih, sanat ve halkçılık anlayışları vurgulanacak.

VIII. ÜNİTE: Atatürk’ün basına ve özgürlüğe verdiğ değer vurgulanacak.

11. SINIFLAR: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

II.ÜNİTE:ÖĞRETİCİ METİNLER -3.Anı: ATATÜRK’ÜN HAYATI -Atatürk’le ilgili anılar.

II.ÜNİTE:ÖĞRETİCİ METİNLER - 8.Fıkra, 10.Makale: Atatürk’ün eğitime verdiği önem.Eğitimde öğretmenin önemi ve rolü.   Millî eğitim,  Eğitimin önemi,    Millî eğitimin esasları,   Eğitimin yaygınlaştırılması.

II.ÜNİTE:ÖĞRETİCİ METİNLER - 4.Biyografi:ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ ve ÖZELLİKLERİ. *Vatan ve millet sevgisi, İdealist oluşu, *Açık sözlülüğü, *Öğreticilik yönü, *Önder oluşu,  *Kararlı ve mücadeleci oluşu, *Yönetici oluşu, *Birleştirme bütünleştirme gücü, ATATÜRK’ÜN HAYATI, *Fikir hayatı

III.ÜNİTE: SÖZLÜ ANLATIM- 3.Söylev(Hitabet, Nutuk):ATATÜRK İLKELERİ. Türkiye Cumhuriyetinin Türk Gençliğine Emanet Edilmesi, Atatürk’ün gençlere verdiği önem,”Gençliğe Hitabe”

 

12. SINIFLAR: DİL VE ANLATIM

II.ÜNİTE:SANAT METİNLERİ-  Atatürk’ün sanat anlayışı. Atatürk’ün Cumhuriyete verdiği önem.4.Roman: Atatürk’ün ve çağdaşlık anlayışı. Vatan ve millet sevgisi,  Birleştirme bütünleştirme gücü

IV.ÜNİTE:BİLİMSEL YAZILAR : Atatürk’ün bilime ve akla verdiği önem.Bilimsel yazılarda Atatürk’ün eğitime verdiği önemi belirler.

12. SINIFLAR: TÜRK EDEBİYATI

I.ÜNİTE:CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU - ATATÜRK İLKELERİ

Cumhuriyetçilik ilkesi, Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar. Laiklik ilkesi, Dinî istismar ve taassup  konularında Atatürk’ün düşünceleri.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ. Atatürkçülüğün nitelikleri

II.ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLER- Laiklik ilkesi, Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar, Din ve vicdan hürriyeti , Kanun önünde eşitlik, Çağdaşlaşma, Toplumsal barış ve huzuru sürekliliği sağlama, Millî birlik ve beraberliği güçlendirme. Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak.

 

KARAR NO:10. ……………….., Edebiyat grubu olarak farklı bir işleve sahibiz. Yükümüz oldukça ağırdır. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni öğrencilerine evrensel ve ulusal değerleri, zevk ve anlayışları, metinlerin nasıl inceleneceğini öğretmekle yükümlüdür. Her alanda olduğu gibi Türk dili ve edebiyatı öğretiminde de yeni yaklaşımlara, teknoloji odaklı gelişmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Derslerimiz çağaın gelişmelerinden habersiz kalamaz……………………….., Türk ili ve edebiyatı öğretimi; edebiyatın ve dilin alanı içine giren tüm kavramları, metinleri inceler. Bu eğitimde amaç sözü edilen kavramların, metinlerin estetik ve sanat boyutlarının sezdirilmesi, farklı türden metinlerin karşılaştırılması, yorumlanmasıdır. Bu yüzden derslerin işlenişinde çok farklı yöntemlerin kullanılması gerekir.  2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında derslerin işlenişinde aşağıdaki yöntem ve teknikler uygulanacaktır.

Soru-Cevap: Soru, bilgi edinmede kullanılan en eski yollardan biridir. Anlatım yönteminden sonra kullanılan en yaygın yöntemdir.

Yazdırma: Bir konuyu, bilgiyi ya da kuralı yazdırarak öğretme yoludur .

Konuşma Halkası: Konuşma halkası öğrencilerin farklı bakış açılarını görmesine yardımcı olan bir tekniktir. öğreniler arasında empati kurma yeteneği geliştirmektir.

Örnek Olay: Örnek olaya dayalı öğretim yöntemi, gerçekleri ve sorunları yansıtan kümeler etrafında şekillenmiş öğrenme yöntemlerinin toplu halidir. Bu yöntem gerçek ve aktif öğrenmeyi sağlayarak, öğrencilere bir konuyu kavratmak ve onu da uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır.

Karşılaştırma :Eğitim-öğretimde kullanılan araç-gereçler arasında karşılaştırmalar yaparak farklı anlamlar çıkarma tekniğidir.

Anlatım: Anlatma; öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan bir ders verme biçimidir. Anlatma sınıf içi çalışmalarda öğretmenin daha çok etkin olmasını gerektiren, öğretim programında yer alan konuların anlatılıp açıklanmasını öğretmenden bekleyen ve yine öğretmenin uyandıracağı ilgi ile öğrencilerin duygu, düşünce ve görüşlerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören bir öğretim yöntemidir

Birleşim (Tümevarım / Birleştirme / Sentez: Tümevarım, zihnin özel olaylardan genel bir kanıya var­mak için takip ettiği bir işlemdir.  Tümevarım bilgi işlemlerini bütünleştiren, duygu ve düşünceleri tek bir ana duygu ve düşüncede birleştiren bir yöntemdir.  Tümevarım gözlem ve araştırmaya dayandığı için yapılandırmacı eğitim yaklaşımına en uygun yöntemlerden biridir.

Çözümleme(Tümdengelim): Bir bütünü oluşturan parçaları amaçlı olarak birbirinden ayırma işlemidir. Bu yöntem öğrencileri inceleme ve araştırma yapmaya yönlendirir. Dil ve edebiyat derslerinde, özellikle metin çalışmalarında bu yönteme sık sık başvurulur. Bir okuma parçasında yazıyı okuyup bitirdikten sonra yazıda geçen olayları ve kişileri sırasıyla belirtmek, ana ve yardımcı düşünceleri bulup çıkarmak bir çözümlemedir.

Drama: Rol oynama ve doğaçlama gibi birçok tekniğin yardımıyla tiyatro tekniklerinden yararlanılarak sınıf ortamında canlandırılmasıdır.

Tartışma: Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken kullanılır. Bu açıdan bakıldığında buluş yoluyla öğretim yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Gösterip Yaptırma: Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır.

Benzetim: Benzetim, sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Diğer bir tanımla, öğrenmeyi desteklemek üzere gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır.

İkili ve Grup Çalışmaları: Sınıftaki öğrenci sayısına göre en az iki ve en çok sekiz ile on kişinin bir araya gelerek aynı konu üzerinde ortak amaçlarla yaptıkları çalışmadır.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, geleneksel yöntemlerin ötesinde fikirler açığa çıkararak problem çözmekten sorumlu olan ekibin daha tatminkar bir sonuca ulaşmasını sağlar. Beyin fırtınası sorunlara çözüm bulmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Özellikle bildiğiniz yöntemler yeterli olmadığı zaman yeni yollar keşfetmek için beyin fırtınasından faydalanmanız gerekir. Beyin fırtınası, bir ekibin yaratıcı fikir üretmek için yoğun ve serbest bir şekilde tartışması yoluyla gerçekleştirilir. Kişiler ne kadar tuhaf ya da konu dışı gibi gözükse de sesli şekilde fikirlerini paylaşır.

NOT:  Konuların özelliğine göre farklı yöntem ve teknikler de uygulanacaktır.

 

 

KARAR NO: 11. Yıllık planlar ilgili yönetmeliklere göre hazırlanacaktır. Çalışma takvimine uyulacaktır. Yıllık planlarda ortak sınavların tarihleri gösterilecektir. 9. Ve 10. sınıfların yıllık planı TEMMUZ-2017’deki değişikliğe göre, 11. Sınıfların yıllık planı AĞUSTOS-2015’teki değişikliğe göre yapılacaktır (Türk Dili ve Edebiyatı adı altında).  12. Sınıfların yıllık planları daha önceki yıllardaki planlara göre düzenlenecektir (Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım adı altında).

:

 

 

KARAR NO:12..Diğer zümrelerle işbirliği yapılacak konular aşağıya çıkarılmıştır.

KARAR NO:13. Zümre Başkanı …………………, teknoloji alanındaki gelişmelere dikkat çekerek Öğretme-Öğrenme sürecinde "öğretmen" ve "teknoloji" iki önemli öğeyi oluşturmaktadır. Çünkü öğrencilerin öğrenmelerinde bu iki öğe en büyük etkiye sahiptir. Günümüz eğitiminde farklı roller üstlenmiş olan öğretmenin hem teknolojiyi kullanması hem de teknolojinin öğrenme amacıyla nasıl kullanılacağını öğrenciye öğretmesi gereklidir. Olumlu bir şekilde kullanılmalıdır. …………………., Her şeyi teknolojiyle birleştiremeyiz. Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol üstlenmelidir, öğretimin amacı haline getirilmemelidir. Teknoloji sadece var olduğu için kullanmaya çalışılmamalı ya da teknoloji kullanılmadığında çağ dışı kalınacakmış gibi bir korkuya kapılmamalıdır. Bizler, gelişmiş teknoloji kullanımının öğretimde doyum ve başarıya ulaşabilmek için tek başına yeterli olmayabilir. Sakıncalarına da dikkat etmek gerekir. ……………………………….., ileri sürülen yorumlara katıldığını ifade etti. Günümüzde “Eğitim Teknolojisi” diye kavramın öne çıktığını belirterek; Eğitim teknolojisi, öğretmene öğrenme işinde yardım eder, öğrencilerin özel durumları ile İlgilenip onlara kılavuzluk yapmayı ve mesleki bilgi ve becerilerini yenilemesi için zaman kazandırır, Öğrencilerin başarısını sağlayarak kendi başarı grafiğini yükseltmesine olanak verir ve onun toplum içindeki yerinin güçlenmesine katkı getirir, açıklamasında bulundu.

…………………….., eğitim teknoljisi alanındaki çeşitli unsurlara dikkat çekerek, Eğitim teknolojisinde kullanılan araçlar arasında; kara tahta -tebeşir, kitap-defter-kalem, baskı makinesi (matbaa), modeli-maket, resim-slayt-film,

radyo, TV-video, öğretme makineleri, bilgisayarlar, bireysel ve kitlesel otomasyon, ağ sistemleri, telekomünikasyon (video, konferans., vb) gibi çeşitlerini sayabiliriz. Durma göre bunların hepsinden azami şekilde yararlanmalıyız.

Bu konuda aşağıdaki karalar alındı:

-Derslerin işlenişinde her türlü teknolojik gelişmelerden yararlanılacaktır.

-EBA konuların özelliğine göre sıkı bir şekilde derslerde kullanılacaktır.

-Sınıflardaki Etkileşimli Tahtanın kullanılmasına devam edilecektir.

-Bu alandaki gelişmeler takip edilecektir.

-Teknolojinin kullanımı sırasında aşırılıktan uzak durulacaktır.

 

KARAR NO:14. …………………, günümüzdeki gelişmelere dikkat çekti. Girişimcilik konusunun günümüzde ön plana çıktığını, özellikle devlet organlarının sürekli teşvik ettiğini, eğitimler verdiğini, başarılı olanlara hibe yardımlarda bulunduğunu, bu nedenle öğrencilerimize bu konunun hassasiyetle anlatılması gerektiğini belirtti. ………………, bu konuda başarılı olmuş yerel kuruluşlardan destek alınması faydalı olacaktır. , ……………., alınan bilgilerin günlük hayata uygulanması, bir değer ifade etmesi girişimci bir ruha sahip olmakla mümkündür. Bu konuda öğrencilerimizi cesaretlendirmeliyiz. Aşağıdaki karalar alındı:

- Öğrencilerin bu konularda bilinçlendirilmesi esastır.

- Teorik olarak bilinçlendirmenin yanında, yerel şartlara ve imkanlara göre, yerel kuruluşlardan yararlanma yoluna gidilecektir.

- Okulumuzda her yıl düzenlene “Bilim Fuarına” öğrencilerin daha farklı konularda katılımı teşvik edilecektir.

- Bu konularda öne çıkan öğrencilerin idareyle işbirliğine gidilerek ödüllendirilmesi sağlanacaktır.

 

KARAR NO:15. Derslerin daha verimli ilenmesi ile ilgili aşağıdaki karalar alınmıştır:

- Ders işlemede temel kaynak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitabı ve Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri öğretim programıdır. Kazanım ilişkilendirmesi ve takip bütünlüğünü sağlamak temelinde konular, Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı ders kitaplarından işlenecektir.

-Konu anlatımlı yardımcı ders kitapları, konu ve kazanımlara paralel hazırlanmış testler, film, slayt, sunumlar, filmler, arama motorları, internet, bilgisayar, EBA’da paylaşılmış yayınlar ile basın ve yayın organlarından, edebiyat içerikli dergi ve yayınlardan faydalanılacaktır.

- Okul kütüphanesinden en iyi şekilde yararlanma ve kütüphaneyi daha kullanılır hale getirme konusunda okul yönetimiyle işbirliğine gidilecektir.

- Konuların özelliğine göre etkileşimli tahtadan azami şekilde yararlanılacaktır.

- “Okuma Saatleri”, “Okuma Grupları” etkinliklerine devam edilecektir.

- Okunan eserlerin sınıf ortamında değerlendirilmesi imkanları zorlanacaktır.

 

KARAR NO:16. Proje ve performans konuları aşağıdaki şekilde planlanmıştır. Konular seçilirken edebiyat grubu ders müfredatları yanında yerel özellikler de göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca görevler verilirken öğrencilerin yetenekleri ve istekleri, imkanları doğrultusunda, yönetmeliklere uygun olmak şartıyla, farklı konular da verilecektir. Performansa ve proje ödevleri belirlenirken Edebiyat grubu dersleri için geçekleşen TEMMUZ-2017 tarihli değişikliğe dikkat edilecektir. 9 ve 10.ve 11. sınıfların ödevleri değişen müfredata göre  12.sınıfların ise eski müfredata göre verilecektir.

9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ PROJE VE PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI:(değişen Müfredata Göre)

1.Edebiyatın sanatla ve bilim dallarıyla ilişkisi (Edebiyat ve Sanat- Edebiyat ve Bilim)

2.İletişim nedir, iletişim araçları nelerdir, iletişimin bir toplumdaki yeri nedir?

3.Günümüz edebiyatından bir hikayenin incelemesi veya  günümüz edebiyatına uygun bir hikaye yazılması.

4. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)

5. Bir konu başlığı altında, kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.

6. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.

4. Edebiyatımızdaki önder isimleri anlatan  bir Powerpoint sunusu hazırlama.

5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.

6. Yöremizdeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.

7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.

8. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)

9. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.

10. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.

11. Türk masallarındaki öne çıkan motiflerden birini veya birkaçını  araştırma.

12. Yöremizdeki bir halk aşığı ile röportaj yapma.

13. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.

14. Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:

Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum

Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş

Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin

Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar

15. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.

16. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.

17. Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.

18. Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme:

Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

Tarık Buğra – Küçük Ağa

Refik Halit Karay – Eskici

Ömer Seyfettin – Yalnız Efe

Sait Faik Abasıyanık – Semaver

19. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.

20. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

 

10. SINIFLAR TÜRK DİL VE EDEBİYATI PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ LİSTESİ: (Değişen Müfredata Göre)

1.Türk edebiyatını dönemlerinin araştırılması.

2.Türkçenin tarihi gelişimi.

3.Türklerin kullandığı alfabelerin araştırılması.

4. Dede Korku Hikâyelerinin Türk edebiyatı açısından önemi, hikâyelerdeki İslâmiyet etkisi, devam eden eski Türk geleneklerinin incelenmesi, araştırılması.

5.  Destan kavramı, destanların toplumların hayatı için önemi, oluşumları ve Türk destanlarının incelenmesi.

6.Tanzimat, Milli edebiyat ve günmüze ait hakaye örneklerinin incelenmesi.

7. Hikaye yazma.

8. Şiir panolarının hazırlatılması.

9. Roman, hikâye veya şiir tahlilleri.

10.  Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk ve Atabetü’l Hakayık hakkında genel bilgi.

11.  Tasavvuf, Tasavvufi kavramlar ve Tasavvufi Halk Edebiyatı hakkında genel bilgi.

12.   Ali Şir Nevai, Hayatı, Edebi Kişiliği ve eserleri hakkında bigi

13.  Divan edebiyatı hakkında genel bilgi.

14.  Fuzuli’nin, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

15.  Baki’nin, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi

16.  Nef’i ve Nabi’nin hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.

17.  Halk edebiyatı ile divan edebiyatının karşılaştırılması.

18.  Evliya Çelebi (Seyahatname) hakkında inceleme

19.  Yaşayan herhangi bir sanatçıyla (aktör, şair, yazar...) söyleşi

20.  Mevlânâ'da evrensel sevgi anlayışı ve sema, şeb-i aruz gibi kavramların araştırılması.

21.  Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, bu şehirlerin ortak ve farklı yönlerinin tespiti

22. “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma

23.  Orta Oyunu ya da Karagöz Hacivat oyunu hazırlanıp sergilenmesi.

24- Divan şiirlerinde kullanılan en az 20 adet imgenin belirlenmesi.

25- Divan şiirlerinde kullanılan en az 20 adet mazmunun belirlenmesi.

26- Divan şiirlerinde betimlenen sevgili tipinin özelliklerinin belirlenmesi.

27- Yaşayan şairlerin hayatlarını anlatan tezkire hazırlanması.

 

11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PERFORMANS VE PROJE KONULARI:

1) Edebiyatla sosyal hayat arasındaki ilişkinin araştırılması, bu konuda öne çıkan romanların, şiirlerin örneklenmesi.

2) Başlangıçtan günümüze kadar edebiyatımızda görülen dönemlerin, akımların araştırılması.

3) Atatürkçülüğüne çağdaşlaşmaya verdiği önemin araştırılması.

4)Atatürk’ün sanat anlayışının araştırılması.

5) Tanzimat edebiyatının oluşumunun araştırılması.

6)Tanzimat edebiyatında öne çıkan şahsiyetlerin, eserlerin araştırılması.

7)Roman ve hikaye incelemesi.(Tanzimat Edebiyatı Dönemine ait olacak)

8) Servet-i Fünun edebiyatının, bu edebiyat döneminde öne çıkan edebi şahsiyetlerin, eserlerin araştırılması, incelenmesi.

9) Fecr-i Ati topluluğunun edebiyatımızdaki yerinin, bu topluluğun önemli şahsiyetlerinin araştırılması.

10)Milli Edebiyat Dönemine ait eserlerin araştırılması, incelenmesi. (Örnek: Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR), Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA), Zeytindağı (Falih Rıfkı ATAY …)

11)Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.

12)“Yazarın Sosyal Ve Siyasî Şartlardan Etkilenmesi - Metinlerin, Yazıldığı Dönemin Zihniyetiyle İlişkisi”  konularına örnek olabilecek Milli Edebiyat Dönemi eserlerinden iki tanesi ( farklı türlerde, farklı sanatçılara ait) incelenecektir.

13)Edebiyatımızda tiyatro konusunun araştırılması, edebiyatımızın önemli tiyatro yazarlarının tanıtılması.

14) Servet-i Fünûn döneminde verilen eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından  inceleme:

(Mai ve Siyah -Halit Ziya UŞAKLIGİL, Aşk-ı Memnû -Halit Ziya UŞAKLIGİL, Eylül -Mehmet Rauf, Sis -Tevfik Fikret, Elhân- Şitâ -Cenap Şehabettin… gibi)

15) Ömer Seyfettin’in 2(iki)hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.

16)Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.

 

1)Bir mektup, bir dilekçe, bir resmi mektup, bir iş mektubu, bir tavsiye mektubu yazılacaktır.

2)Bir tane biyografik, bir tane de otobiyografik roman örneği incelenecektir. (Roman inceleme planı daha sonra verilecektir.)

3)Bir anı bir de gezi türünde yazılmış iki eser incelenecektir. (İnceleme planı daha sonra verilecektir.)

4)Bir mülakat hazırlanacaktır.

5)Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk adlı eseri incelenecektir. (İnceleme planı sonradan verilecektir.)

6)Bir edebi mektup üzerinde eylemler çatı bakımından incelenecektir.

7)Büyük Nutuk’tan alınan iki sayfalık bir metin üzerinde cümleler yapı bakımından incelenecek.

8)Bir anı yazısı üzerinde adlar yapı bakımından incelenecek.

9)Bir gezi yazısı üzerinde sıfatlar ve adıllar tür ve yapı bakımından incelenecektir.

 

12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ PERFORMANS VE PROJE KONULARI:

1)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında etkili olan edebi akımlar hakkında bir araştırma yapınız. Bu akımlar içinde yer alan şairlerden birer şiir seçerek bir şiir seçkisi oluşturunuz.

2)Beş Hececilerin şiir ve sanat anlayışları ile ilgili bir araştırma yapınız ve beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışlarını irdeleyiniz.

3)Toplumsal Gerçekçi şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Toplumsal Gerçekçi beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

4)Öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu şairlerden beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

5)Garip Hareketinin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Garip şairlerinin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

6)İkinci Yeni Sonrası Toplumcu şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu gelenekten beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

7)Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat geleneğini sürdüren romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

8)Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Gerçekçi romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

9)Cumhuriyet Döneminde bireylerin iç dünyalarını yansıtan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

10)Cumhuriyet Döneminde modernizmi esas alan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

 

12. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ PERFORMANS VE PROJE KONULARI:

1)Notre Dame’ın Kamburu, Goriot Baba, Ağrı Dağı Efsanesi adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

2)Devlet Ana, Kuyucaklı Yusuf ve Sinekli Bakkal adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

3)Bereketli Topraklar üzerinde, Murtaza, Handan adlı romanları okuyarak roman inceleme çalışması yapınız.

4)Günlük tutma,

5)Şiir kitabı oluşturma,

6)Dergi çıkarma, düzenleme,

7)Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özelliklerini Belirleme,

8)Seyrettiği bir tiyatro oyununu, sinema filmini eleştirme,

9)Okuduğu bir romanı inceleme,

10)Herhangi bir konuda konferans hazırlama,

11).Açık Oturum düzenleme, Açık Oturuma  katılma,

12)Sınıf içi münazara düzenleme.

13) Duvar gazetesi hazırlama.

14) anlatım türlerinde yazılmış (sempozyum, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine göre inceleme.

15)Cumhuriyet Döneminde yazılan üç tiyatro eserini okuyarak eser inceleme çalışması yapınız.

16)Öykü yazma etkinliği

17)Masal örnekleri oluşturma.

Kararlar: a)Proje çalışmaları ve performans değerlendirmelerinde 50. Maddedeki yönlendirmeye göre hareket edilecektir.

b)Projelerin veriliş ve değerlendiriliş tarihlerinde öğretmenin inisiyatifi geçerlidir. Belli bir tarihte verilip belli bir tarihte toplanması gibi bir mecburiyet yoktur. Bunu proje öğretmeni istediği şekilde belirleyecektir.

c)Projeler öğretmen tarafından takip edilecek ve öğrenci ye rehberlik yapılacaktır.

d)Müfredatın dışında Milli Eğitimin Amaçlarına uygun, öğrencinin ufkunu açacak, öğrenciyi hayata hazırlayacak farklı proje görevleri de verilecektir.

e)Türk Dil ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Ders konularının yanında öğrencilerin ilgi ve isteklerine, yeteneklerine, imkanlarına göre farklı proje görevleri verilecektir. Verilecek konuların Türk Milli Eğitiminin Amaçlarına uygun olması esastır.

f)Proje konuları daha önceden öğrencilere duyurulacaktır.

g)Proje ödevlerinin verilmesinde herhangi bir sınır yoktur.

h) Proje ve performans Takip Çizelgesi hazırlanacak ve ona göre takibi yapılacaktır.

I)Performans notları her öğrenci için en az iki olacaktır.

i)Performans değerlendirmelerinde sınıf içi etkinlikler, sosyal etkinlikler, toplum hizmeti, ulusal projelerdeki etkinliği, spor alanındaki etkinliği, ders başarısı, davranışlarındaki olumluluk gibi durumlar göz önüne alınacaktır.

 

 

 

 

 

Proje değerlendirmede daha önceki yılların değerlendirmesi uygulanacaktır. Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

PROJE PUAN.jpg

KARAR NO:17. Zümre öğretmenleri her ayın sonuna doğru  belirlenen takvim doğrultusunda toplanacak ve o ayın değerlendirmesini yapacaktır. Tutanaklar e-okul modülüne her ay işlenecektir. İlk toplantı Ekim ayının son haftasında yapılacaktır.

 

KARAR NO:18. Sene başı Öğretmenler Kurulunda alınan karalar doğrultusunda hareket edilecektir. Aşağıdaki belirli gün ve haftalarda salon, pano, sınıf içi etkinlikler düzenlenecektir.

 1. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı açılış programı

 2. 29 EKİM 2018 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

 3. 10 KASIM Atatürk Haftası

 4. 24 KASIM 2018 Öğretmenler Günü

 5. 12 MART 2019 İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü

 6. 18 MART 2019 Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü

 7. Kütüphaneler Haftası Mart Ayının Son Pazartesi Günü (Mart-2019)

 8. 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

 9. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik spor Bayramı

 

KARAR NO:19. “Okuma Saati” uygulaması daha önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir. Ayrıca “Okuma Grupları” ve “Okunan Eserlerin Değerlendirilmesi” faaliyetlerine de yer verilecektir.

 

KARAR NO:20. Yarışmalarla ilgili aşağıdaki kararlar oybirliği ile alındı.

a) Yarışmalardan amaç öğrencilerdeki yetenekleri zenginleştirmek, onlardaki girişimci ruhu harekete geçirmektir. Bu doğrultuda öğrenciler yarışmalara teşvik edileceklerdir.

b) Yarışmalara katılmak öğrencinin bilgiye ulaşmasını ve elde edilen bilgilerin beceriye dönüştürülerek günlük yaşamda işe yarayacak bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır.

c) Yarışmalara katılmak geleneksel ve monoton bir hayattan kurtulmasını sağlayacaktır, öğrencinin aktif olmasına da katkıda bulunacaktır.

d) Yarışmalar öğrencideki özgüveni pekiştirecek kendindeki yeteneklerin farkına varmasını sağlayacaktır.

e) Çeşitli kurumlarca düzenlenen ve okulumuza gönderilen yarışma ile ilgili belgeler anında bütün öğrencilere duyurulacaktır.

f) İlgili öğrenciye her türlü konuda rehberlik yapılacaktır.

g) Okulumuzu temsilen yarışmaya katılan öğrenci dereceye girse de girmese de okulun imkanları doğrultusunda ödüllendirme yoluna gidilecektir.

h) Sene boyunca bu tür yarışmalara katılan öğrencilerin çalışmaları sene sonunda sergilenmesi sağlanacaktır.

i) Katılan öğrencilerin her türlü çalışması gerek okul panolarında gerekse sınıf panolarında sergilenecektir.

 

KARAR NO:21. Zümre üyeleri bu konu ile ilgili aşağıdaki kararları aldı.

a) Diğer zümre öğretmenleri ile iletişim içerisinde olunacaktır.

b) Yazılı sınavların değerlendirilmesinde ifadelerin düzgün olmasına dikkat edilecektir.

c) Kelimeleri yazarken yazım yanlışı yapmamaya özen gösterilecektir.

d) Yazışmalarda kelimeleri kısaltarak yazmaktan kaçınılacaktır. Bilhassa sosyal medyayı çokça kullanan öğrencilerimiz bu konuda uyarılacaklardır.

e) Türk alfabesinde yer alan kelimeleri kullanmayıp onların yerine başka harfleri yerleştirmekten mümkün olduğunca öğrencileri uzak tutmalıyız.

f) Öğrencilerin sözlük okumaları teşvik edilecektir.

g) Türkçemizde karşılıkları olan kelimeler varken yabancı kelimeleri kullanmamaları konusunda öğrenciler bilinçlendirilecektir.

h) Argo, küfür, kabalık içerikli söz ve kelimeler konusunda öğrenciler uyarılacaktır.

I) Edebiyatımızın güzel ve etkili eserlerin okunması tavsiye edilecektir.

İ) İnternetteki zararlı yazışmalardaki yanlış Türkçe’nin hayatımıza girmesine müsaade edilmeyecek, öğrenciler bu konuda sık sık uyarılacaklardır.

j) Belirli gün ve haftalarla ilgili programlar düzenlenirken çok sayıda öğrenciye görev verilecektir, öğrencilerin bu tür etkinliklerde görev almaları sağlanacaktır.

k) Televizyonlarda ve radyolarda Türkçeyi güzel kullanan program yapıcıların, sunucuların, haber spikerlerinin, konuşmacıların takip edilmesi sağlanacaktır.

l) Sınıf içinde ilk dakikalarda öğrencilerin bazı güncel konularda serbestçe konuşmalarının teşvik edilecektir.

 

KARAR NO:22. Zümre başkanı ……………………., 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının okulumuz için başarılı geçmesi dileğini iletti. Diğer zümre öğretmenleri de bu dileğe katıldılar. Zümre başkanı toplantıyı sonlandırdı.

 

 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

 

……………………..                  …………….                            ……………..               …………………

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.               Türk Dili ve Edeb. Öğrt.         Türk Dili ve Edeb. Öğrt    Türk Dili ve Edeb. Öğrt

    ZÜMRE BAŞKANI                                      Bşk. Yardımcısı

 

 

                                                                                      0../ 09/2018

                                                                                     UYGUNDUR

                                                                                       ………………………..

                                                                                     OKUL MÜDÜRÜ

bottom of page