1940-1960

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR ANLAYIŞI

 • Nazım Hikmet’in edebiyat dünyasından çekilmesi üzerine ondan etkilenen edebiyatçıların Nazım Hikmet çizgisini devam ettirmeleri ile 1940-1960 arası Toplumcu Şiir anlayışı ortaya çıkmıştır.

 • Rıfat Ilgaz, Cahit Irgat, Suat Taşer, Ömer Faruk Toprak, Arif Damar, Mehmet Başaran, Hasan Hüseyin Korkmazgil ve Ahmed Arif adlı sanatçılar bu anlayışta şiirler yazmışlardır.

 • Yoksulluk, siyasi baskılar, faşizm, emperyalizm, kapitalist sömürü gibi konular işlenmiştir.

 • Bu dönem şairlerinin şiirlerinde kendi toplumla ilgili kendi duygu, hayal ve özlemleri önemli yer tutar.

 • Bu anlayışta önceki toplumcu anlayış gibi pragmatisttir.

 • Şiirde savunulan bir görüş olduğu hemen fark edilir.

 • Toplumsal kaygı ön plandadır.

 • Kolektiflik şiirlerde önemli yer tutar.

 • Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Bunun nedeni geniş kitleleri söylev üslubuyla harekete geçirmektir.

 • Biçime dikkat etmezler. İçerik önemlidir. Bu nedenle serbest şiiri kullanırlar.

 • Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir.

 • Toplumcu Gerçekçiler genel anlamda ideolojik şiir yazmışlardır.

 • Nazım Hikmet üzerinde etkisi olan Mayakovski'nin bu dönem şairlerinin üzerindeki etkisi hissedilir. Şiirlerinde görülen paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar bunu açıkça gösterir. 

 • Sanatçının asıl amacı toplumu eğitmek ya da bilgilendirmektir.

 • Bu dönem şiirinin en belirgin özelliklerinden birisi de en sıkıntılı zamanlar için bile bir umut aşılama, insanları motive etme konusunda oldukça başarılı olunmasıdır.

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

 • Instagram Social Icon
 • dinledebiyat
 • w-googleplus