google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

                 YAHYA KEMAL BEYATLI

 • Üsküp doğumludur.İlk öğrenim yılları Üsküp’te geçti.

 • İstanbul’da  Vefa İdadisi’nde okudu. Tevfik Fikret Cenap Şehabettin gibi Servet-i Fünuncuları tanıdı, ilk şiirlerini onların etkisinde yazdı.

 • Paris’te Meaux okuluna devam etti.

 • Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Samipşazade Sezai, Prens Şehabettin, Abdulhak Şinasi Hisar gibi sanatçı ve fikir adamları ile tanıştı.

 • Albert Sorel’den aldığı dersler tarih bilincinin oluşmasında önemli yer tutar.

 • Fransa yıllarında Servet-i Fünun etkisinden tamamen kopmuş, onların batı özenliği içinde olduklarını düşünmüş ve bu yönde eserler vermeye  başlamıştır.

 • Bu dönemde tanıştığı insanların etki onun fikri altyapısını oluşmasında önemli yer tutar. 

 • Yurda dönünce Darüşşafaka'da öğretmenlik yaptı.

 • Dergâh dergisinin kurucularındandır.

 • Milli Mücadeleyi destekleyen yazılar yazdı.

 • Lozan antlaşması ekibinde yer aldı.

 • Milletvekilliği ve elçilik görevlerinde bulundu.

 • İstanbul’da öldü.

 • İlk şiirlerinde  "Esrar" takma adını kullanmıştır.

 • Milli Edebiyatçıların şiirde öğreticiliği esas alan düşüncesinden farklı olarak şiirde mükemmelliğe erişmeye çalışmıştır. Parnasizimin mükemmeliyetçiliği ile sembolizmin musiki anlayışını şiirlerinde birleştirmeyi başarmıştır.

 • Yahya Kemal neoklasizm anlayışının etkinde eserler kaleme almıştır. Yakup Kadri ile beraber Nev-Yunanilik ve Akdeniz havzasını kapsayan Havza Edebiyatı anlayışını savunmuşlardır.

 •  Ancak Yahya Kemal’deki bu düşünce Balkan ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Yunanlıların mezalimlerinin etkisiyle olsa gerek Nev-Yunanilikten tamamen uzaklaşmıştır.

 • Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan üç şairden biridir.

 • “Ok” şiiri hariç tüm şiirlerini aruzla yazmıştır.

 • Gazel, murabba, rubai,şarkı en çok kullandığı nazım biçimleridir.

 • "Mısra benim namusumdur." sözü şiirdeki mükemmeliyetçi yaklaşımının yansımasıdır.

 • Şiirde musiki yani ritm duygusuna büyük önem verir. Mısraların mükemmeliyetine önem verir.

Eserleri

 • Kendi Gökkubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş, Bitmemiş Şiirler

bottom of page