google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

                         ZAMİRLER KONU TESTİ-1

(Testin "dinledebiyat.com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak  indirilip

çoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır.)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir 
kullanılmamıştır? 

A) Bugün kızına pazardan ne aldın? 
B) İşyerine bugün kimse geldi mi? 
C) Bir kış günü bu evde doğdum. 
D) Bizi burada bırakıp gidecek misin? 
E) Kendinize dikkat edin. 


 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir 
zamirle sağlanmamıştır? 

A) Sabahın köründe zili çalan hangisiymiş? 
B) Bu kadar elmayı kim almış? 
C) Oyuncuların kaçı zamanında gelebilir? 
D) Nereye gideceğini biliyor musun? 
E) Hangisi diğerlerinden daha iyi şut çeker? 


 

 

3. Kızım bugün kendi kendine akrobasi çalışmaya karar 

                              I 

vermiş. İki tane portakalı havada çevirerek bir gösteri 

 

sundu bana. Bu gösteriyi sonrasında üç tane portakal ile 

                     II      

deneyeceğini söyledi. Herkesin başaramayacağı şeyleri 

                                            III                                 IV

başarmak isteği çocuklara göre bence. 

                                                      V                  

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisi bir zamir değildir?  

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
E) V 


 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden daha fazla zamir vardır? 

A) Öteki arabanın nerede olduğunu biliyor musun? 
B) Biz bu konuda herkesten farklı düşünüyoruz. 
C) İstanbul’dan ona ne getirdin? 
D) Nere baksam senin yüzünü görüyorum. 
E) Buraya ben kendim geldim. 


 

 

 

 

5. Aşağıdaki cümelerin hangisinde birden fazla farklı türde zamir olarak kullanılmış sözcük vardır? 

A) Bana senin geleceğini söyleyen olmadı. 
B) Kim nereye gitti, ne bilecek. 
C) Bunların hangisini alacağıma karar veremedim. 
D) Neyi nereden aldığını bilmiyorum. 
E) Kendine kendine konuşup duruyor. 


 

 

 

I. Bu oyuncağı değil berikini istiyorum. 
II. Şu çiçeklerin kokusuna dayanamıyorum. 
III. Yedi kişi gelmiş pikniğe. 
IV. Balıkları görüp de tutamamak zoruma gidiyordu. 
V. Sahil önümüzde uzayıp gidiyordu. 


 

6. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevinde kullanılmış bir sözcük vardır? 

 

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
E) V 


  


“Türkçede bir sözcük cümlede kullanıldığı anlama göre 
isim, sıfat, zamir gibi görevlerde kullanılabilir.” 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başka” sözcüğü 
zamir görevinde kullanılmıştır? 

A) Kusura kalma başka kimseyle görüşmeyeceğim. 
B) Ona güvenilmez, heskesle başka konuşur o. 
C) Onu çağırma ben başkasını çağıracağım. 
D) Denizden başka yerde yüzmeyi sevmiyorum. 
E) Bugün bana biraz başka görünüyorsun. 


 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” zamir 
görevinde kullanılmıştır? 

A) Benimle konuş ki seni anlayabileyim. 
B) Dünkü maçta ayağı kırılmış. 
C) Sağ elindeki izi anladım da soldaki nasıl oluşmuş. 
D) Ağaçtaki elmaların hepsi kurtlanmış. 
E) Gelmiş olmalı ki arabası burada. 


 

Ne insanlar gelip geçti kapından 
Memnun gelip giden var mı yolundan 
Kimi fakir kimi ayrılmış yârinden 
Adaletin bu mu dünya 
Ne yar verdin ne mal dünya 
Kötülerinsin sen dünya 
İyileri öldüren dünya 

...                                                        Ali Ercan 

9.Yukarıda kullanılan zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Soru zamiri – belgisiz zamir- işaret zamiri 
B) Belgisiz zamir-işaret zamiri-şahıs zamiri 
C) İlgi zamiri - soru zamiri –şahıs zamiri 
D) Dönüşlülük zamiri-işaret zamiri-soru zamiri 
E) Şahıs zamiri-soru zamiri-dönüşlülük zamiri 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir 
zamirle sağlanmıştır? 

A) Bana gitmeyeceğini söylememiş miydin? 
B) Bu akşam maça kaç kişiyi çağırdın? 
C) Sana onun kötü birisi olduğunu ben mi 
söyledim? 
D) Bütün bu bozuk malzemeleri kim aldı? 
E) Kapının girişine kadar nasıl gelebilmiş? 


 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir özneyi 
pekiştirmek için kullanılmıştır? 

A) Bugün kendisi de köye gelecekmiş. 
B) Bu işi ben kendim kurdum. 
C) Bu işten sadece sen anlayabilirsin. 
D) Akşama ona mantı yapacağıma söz verdim. 
E) Bu sene de burada son iftarımızı yaptık. 


 

 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat bir zamiri belirtmiştir? 

A) O çocuk kimsenin arkadaşı olamaz. 
B) Buraya biriyle buluşmaya geldim. 
C) Bu okula başarılı birisi olmak için geldim. 
D) Sıcak kanlı insanları olan bir yerleşim yerine 
gelmişiz. 
E) Ben böyle bir şeyin başıma gelebileceğini 
düşünmezdim. 


 

Cevaplar: 1- C 2- D 3- B 4- E 5- C 6- A 7- C 8- C 9- B 10- D 11- B 12- E

 

bottom of page