google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

ZİYA GÖKALP (1876-1924)

 • Diyarbakır doğumludur. / İslami bilimler ile ilgili amcasından ders aldı.

 • 1896’da İstanbul’da Baytar Mektebine başladı.

 • İstanbul’da Jön Türkler’den etkilenip İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı.

 • II. Meşrutiyetten sonrasında İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır şubesini kurdu.

 • “Peyman” isimli gazeteyi çıkardı.

 • Ali Canip ve Ömer Seyfettin ile beraber  “Genç Kalemler” dergisini çıkardı.

 • Milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

 • 1912’de Diyarbakır milletvekili oldu.

 • Türk Ocağı’nın kurucularındandır.

 • İlk Türk sosyologlarındandır.

 • 1919’da İngilizler onu Malta Adası’na sürgüne gönderdi. Sürgün sonrası Diyarbakır’a döndü.

 • İstanbul’da hastalığının tedavisi süreci sonunda öldü.

 • “Türkçülük” düşüncesini sistemleştiren kişidir.

 • Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua dergilerinde Türkçülük üzerine makaleler yazmıştır.

 • Toplum için sanat düşüncesinde şiirler yazmıştır.

 • İlk şiirlerinde aruzu ve divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmasına karşın ağırlıklı olarak hece veznini ve halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır.

 • Dili sadedir. Didaktik amaçla şiirler yazmıştır. Bazı şiirleri masal niteliği gösterir ayrıca manzum destanlar yazmıştır.

 • Dil konusundaki düşüncelerini “Lisan” adlı şiirinde açıklamıştır.

 • Atatürk’ün Ziya Gökalp’in fikirlerinden etkilendiği bilinmektedir. Ayrıca Beş Hececilerin de aruzdan heceye geçmelerine neden olmuştur.

Eserleri

Şiir: 

 • Kızıl Elma

 • Altın Işık

 • Yeni Hayat

Düz yazı: 

 • Malta Mektupları (mektup) 

 • Türkçülüğün Esasları (araştırma)

 • Türkleşmek – İslamlaşmak – Muasırlaşmak (makale)

 • Türk Medeniyeti Tarihi

 • Türk Töresi

 • Türk Ahlakı, Makaleler (10 cilt)

 • Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri

bottom of page