google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Siz baksanız bir şey göremezsiniz

Benim yurdumdur orası

Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar

Tokatla Niksar arası

 

1.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A) Redif

B) Uyak

C) Ölçü

D) Eksiltili cümle

E) Dilek-koşul kipi

 

Sıladan geliyorsunuz

Ne var ne yok bizim oralarda

Çiçek açmış mı erikler

İpek perdeli pencerenin altında

 

2. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Bir özlem dile getirilmiştir.

B) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

C) Ölçü ve uyak yoktur.

D) Üçüncü ve dördüncü dizeler anlamca birbirini bütünlemektedir.

E) Birinci dize kurallı bir cümledir.

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç alarak kullanmıştır?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Tevfik Fikret

C) Abdülhak Hamit

D) Cenap Şahabettin

E) Ahmet Haşim

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda “mesnevi’ biçiminde yazılmış bir yergidir?

 

A) Tazarru-name

B) Kâbus-name

C) İskender-name

D) Har-name

E) Garip-name

 

 

Bahçelerde gül gerek

Güllere bülbül gerek

Senin gibi güzele

Bencileyin kul gerek

5. Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Varsağı

B) Divan

C) Destan

D) Koşma

E) Mani

 

6. Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.

 

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Namık Kemal

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

 

7. Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.

B) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.

D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.

E) Beyit, başlı başına bir bütün sayılmış ve

1994 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1994 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

8. Türk edebiyatında bu türün örnekleri, Cumhuriyet ten sonra verilmeye başlanmıştır. Ahmet Haşim’in “Bize Göre” ve“Gurabahane-i Laklakan” adlı yapıtlarındaki kimi parçalar,
edebiyatımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en
başarılı temsilcisi ise Nurullah Ataç olarak bilinir. Sabahattin
Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin de bu türün ustaları arasında yer alır.


Bu parçadaki sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Öykü
B) Anı
C) Roman
D) Deneme
E) Gezi

 

 


9. (I) 1860 – 1885 yılları arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin olmuştur.


Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?


A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

1994- CEVAP ANAHTARI
1-C 2-B 3-B 4-D 5-E 6-C 7-A 8-D 9-A

bottom of page