google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. (1) Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyor deneme yazarı. (II) Yamaçta ayağını koyacağı bir yer arıyor. (III) Elleriyle tutunacak bir yer seçiyor. (IV) İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya yükseliyor. (V) Tepede, ulaştığı noktada, bir dağcı gibi güven duygusu sarıyor içini.


Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde benzetmeye yer
verilmiştir?


A) I. ve III.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
E) IV. ve V.

 

 

 


2. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye vardır?


A) Gönül sevdiğinden soğur,
     Görülmeyi görülmeyi
B) Gölgesinde dinlendiğim
     Koca çamlar yerinde mi?
C) Şu karşıma göğüs geren
     Taş bağırlı dağlar mısın?

D) Elbet bir devasız dertten
     Doğan göz bir zaman ağlar
E) Uçtu kuşların kervanı,
    Her biri bir dala gider

 

 

 


3. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?


A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan soylu kişilerden seçme
B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak
düşündürmeyi amaçlama
D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve kara
bölümlerinden oluşma

 

 

 


4. Kasidelerinde kullandığı ağır dil, gazellerinde, özellikle
şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça ve Arapça şiirleri de
olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla süslediği şarkı ve gazelleriyle ünlüdür. Gazellerine, “Malumdur benim sühanım mahlas istemez.” Diye haklı olarak övünecek derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur.


Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fuzuli
B) Baki
C) Nedim
D) Nefi
E) Nabi

 

 

 


5. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?


A) Ayna almış perçem düzer,
     Zülfün tarayı tarayı
B) Kırık çanağı yok ayran içecek
     Kahveye gelir de fincan beğenmez
C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam
    Yeni talim gelmiş varam alışam
D) Güzel gitti diye pınar ağladı
     Acıdı yüreğim yandı pınara
E) Avcılardan kaçmış ceylan misali,
    Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı

 

 

6. Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?


A) Varsağı
B) Destan
C) Türkü
D) Koşma
E) Nefes

1992 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından
ötekilerden farklıdır?


A) Semai
B) Koşma
C) Türkü
D) Nutuk
E) Varsağı

 

 

 


8. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından
ötekilerden farklıdır?


A) Şermin
B) Okun Ucundan
C) Garip
D) Türk Sazı
E) Altın Işık

 


9. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir
özelliklerinden biri değildir?


A) Kafiyede şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme
C) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

 

 


10. Uyandım baktım ki sabah
      Güneş vurmuş içime
      Kuşlara yapraklara dönmüşüm
      Pir pir eder durur, bahar rüzgârında

 

Bu dizeler Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir?


A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) Ölçü ve uyağa önem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine


11. Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
      Ferhad ile Şirin’i beraber gördük.
      Baktık geceden fecre kadar ellerde
      Yıldızlara yükselen kadehler gördük


Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerin hangisidir?


A) Rubai
B) Mani
C) Şarkı
D) Murabba
E) Nefes

 

 

 


12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?


A) Devlet – Eflatun
B) Graziella – Lamartine
C) Faust – Goethe
D) Yaşayan Ölü – Tolstoy
E) Wilhelm Tell – Mark Twain

bottom of page