google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

PARAGRAFTA YAPI

1. Giriş

Genelde bir cümle ile anlatılan ilk bölümdür. Bazen birkaç cümle olabilir. Giriş bölümünde verilen bilgi paragrafın bir sonraki cümlelerinde ayrıntılarına inilerek anlatılır. Giriş cümlesinin en önemli özelliği kendinden önce bir cümle varmış izlenimi vermez. Bu nedenle giriş cümleleri asla kendinden önceki bir anlama bağlayan bağlaç özelliği gösteren cümleler barındırmaz. ( Oysa ki, Fakat, ama, ise ....)

 

Örnek Soru:

 

(1)  Çünkü bizdeki sanat dergileri uzun yazı yayımIamak istemezler genellikle.

(2)  Çevresindeki yazarların, şairlerin yapıtlarına yer verme sorumluluğu var ve

      incelemeler ise çoğunlukla  uzundur.

(3)  Kitap biçimindeki dergiler çoğalmadıkça, inceleme yazıları, yayımlanma

       olanağı bulamayacaktır.

(4) Sayfa sayılan azdır, çeşitlilik aramak zorundadırlar.

(5) Kitap biçimindeki çok sayfalı dergilerin bu tür sorunlan olmadığı için

      bu dergiler uzun eleştiri yazılarını, incelemeleri kolaylıkla yayımlayabilir.

 

Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturlmak istenildiğinde giriş cümlesi  

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A)  1             B) 2           C)  3        D) 4                 E) 5

 

Cevap için tıklayınız...

2. Gelişme

Giriş bölümünde anlatılanı açıklayan ve ve sonrasında konunun ayrıntılarına girilen bölümdür. Bu bölümün belirgin özelliği sıklıkla anlatım teknikleri ve ifade yöntemlerinin uygulanmasıdır. Yani betimleme, açıklama, tanımlama, tanık gösterme gibi.

 

Örnek :

Klasikler, başka bir deyişle dünya edebiyatının

evrensel gerçeklik kazanmış seçkin eserleri, evrensel

içeriklerinin yanı sıra zamansızdıriar. Asırlar öncesinden

gelen bu eserleri, belli bir yaşta, belli bir dönemde

okuyup bir daha kapaklarını açmamak, bir kere

okumuştum, demek, bu eserlerden yeterince yararlanmayı

sağlayamaz. Çünkü, klasikler her yaşa, her           

kişiye göre ayrı yorumlanabilen eserlerdir. Bu yüzden

bu yapıtların tekrar tekrar okunmaları gerekir.

 

Yukarıdaki paragrafta ilk cümle giriş cümlesidir. İkinci  ve üçüncü cümle girişte anlatılmak istenen zamansızlık kavramını açıklamaktadır. Bu yüzden gelişme bölümü cümleleridir.

 

3-Sonuç

Giriş bölümünde bahsedilen, gelişme bölümünde ise açıklanan konunun sonuca bağlandığı bölümdür. Genelde paragrafın sonunda yer alır. ‘ Bunun sonucunda, Özetle, Bu yüzden...’ gibi ifadelerle başlar. Ana fikir çoğunlukla bu bölümde okuyucuya aktarılır.

 

Örnek :

Klasikler, başka bir deyişle dünya edebiyatının

evrensel gerçeklik kazanmış seçkin eserleri, evrensel

içeriklerinin yanı sıra zamansızdırlar. Asırlar öncesinden

gelen bu eserleri, belli bir yaşta, belli bir dönemde

okuyup bir daha kapaklarını açmamak, bir kere

okumuştum, demek, bu eserlerden yeterince yararlanmayı

sağlayamaz. Çünkü, klasikler her yaşa, her           

kişiye göre ayrı yorumlanabilen eserlerdir. Bu yüzden

bu yapıtların tekrar tekrar okunmaları gerekir.

 

Yukarıdaki paragrafta giriş ve gelişme bölümü daha önce verilmişti. Şimdi ise paragrafın son cümlesine bakalım. Zamansız kavramı bir kere okuyup bırakılmayacak, insanın farklı dönemlerine hitap edebilen eserler olarak gelişme bölümünde anlatıldıktan sonra asıl söylenilmek istenen cümleye gelmiş. Burada da madem bu kitaplar her yaşa hitap ediyor o zaman tekrar tekrar okunması gerekir şeklinde sonuca erdirmiştir. Bu yüzden son cümle sonuç bölümüdür ve aynı zamanda ana fikri vermiştir.

bottom of page