google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1.  Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül

       Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül

 

Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yukarıda verilen beyittekiyle aynıdır?

 

A) Onlar, o hiçbir şeyden yapılmamış adamlar

    Üşümüş, yorgun ve bütün gün adres soranlar

 

B) Göz seni görmeli ağız seni söylemeli

    Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli

 

C) Derdim var beller gibi

     Söylemem eller gibi

 

D) Zannetme ki şöyle böyle bir söz

    Gel sen dahi söyle böyle bir söz

 

E)Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlemlerinden

    Bir ben miyim yalnızlığa yenilen sen, sen, sen

                                            

                                          (2011/ÖSYS)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I. Ovanın yeşili göğün mavisi

       Ve mimarilerin en ilahîsi

       Bir zafer müjdesi burada her isim:

       Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

       Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

       Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

        Güvercin bakışlı sessizlik bile

        Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

 

    II. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar

        Unutuşun o tunç kapısını zorlar

        Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;

        İşte, doğduğun eski evdesin birden,

        Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,

        Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik

        Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar…

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?

 

A)Aynı uyak örgüsünü kullanma

B)İmgelere yer verme

C)Bentlerle yazılma

D)Çağrışımlar içerme

E)Söz sanatlarından yararlanma

 

                                                  (2011/ÖSYS)

 

 

 

 

3. Her şey yerli yerinde, masa, sürahi, bardak

       Serpilen aydınlıkta dalların arasından

       Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

       Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

 

Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Sarma uyak kullanılmıştır.

B) Somutlamaya başvurulmuştur.

C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

E) Redif vardır.

 

                                                    (2012/ÖSYS)

 

 

 

4.Aşağıdaki dizelerden hangisinin ötekilerden farklı bir gelenek içinde yazıldığı düşünülebilir?

 

A) Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar

Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar

 

B) Ellerin var beyaz güller gibi küçücük

Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe

 

C) Şimdi çocukluğun çatısı kalktı ya üstümüzden

Yağmurun da eski tadı yok bu yüzden

 

D) O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

 

E) Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni

Saatim kadar saadetimin göz bebeği  zamansın

                                             

                                                        (2012/ÖSYS)

 

 

 

5. Şiir yüreğin sesidir, nesnelliği değil öznelliği yansıtır. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre biçimlenir, önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir. En anlamsız sözcük bile, ezgi gücü varsa şiirde yerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya gerek yoktur.

 

Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez?

 

A) İmgeye            

B) Düşünceye

C) Ritme              

D) Duyguya

E) İzlenime

 

                                            (2012/ÖSYS)

ŞİİR BİLGİSİ KONUSU ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR-3

6. Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim, sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiir. Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnızca kullanmıyorlar. Aynı zamanda o araçlarla özellikle de sözcüklerle oynuyorlar.

 

Aşağıdakilerden hangisinin, böyle diyen bir şaire ait olduğu söylenemez?

 

A ) Bilinir ne usta olduğum içlenmek zanaatında

      Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını

 

B) Gülün tam ortasında ağlıyorum

     Her akşam sokak ortasında öldükçe

 

C) Bir beyaz gemiydi ayıran onları

     Kadın güvertedeydi adam rıhtımda

 

D) Şu senin bulutsu sesin var ya

     Uçtan uca ters yüz ediyor geceyi

 

E) Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz

     Gökyüzünün o meşhur maviliğinde

                                                 

                                               (2012/ÖSYS)

 

 

 

 

7. Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazan Nef’i, aşağıdaki şiir türlerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 

A) Didaktik

B) Satirik             

C) Pastoral

D) Epik                

E) Lirik

                                           (2012/LYS)

 

8. I  Neden yazılır bir şiir

       Neden okunur bunca yazı

       Çünkü nasıl aşılabilir başkaca

        İnsanın karmaşıklığı

       

  II  Erenler tutmuş elimizden muhabbetle

       Avunur gideriz ikliminde şiirin

       Devrolur nöbet Veysel’den Veysel’e…

       Daha dermedik tamını çiçeklerin

       Gönül bahçemiz öyle geniş, öyle derin…

 

Şiirle ilgili düşüncelerini böyle dile getiren şair,

şiirlerinde aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?

                                                     

A)Sanatlı bir dile

B)İmgelere

C)Saf şiirin özelliklerine

D)İnsanın iç dünyasına

E)Biçimsel kusursuzluğa

                                              (2013/ÖSYS)

 

 

 

9. Benim bu gidişe aklım ermiyor

    Fukara hâlini kimse sormuyor

    Padişah sikkesi selam vermiyor

    Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A)Yarım kafiye kullanılmıştır.

B)Duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)Soyutlamaya yer verilmiştir.

D)Satirik nitelikler taşır.

E)Kafiye şeması “aaab” biçimindedir.

                                        

                                            (2013/LYS)

 

 

10. Şiirin en önemli unsurlarından biri de söz sanatlarıdır. Edebî sanatlar, dizelere çağrışım zenginliği ve çok boyutluluk katar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, çağrışım yönünden zengin olduğu söylenemez?

 

A) Kanı çekiliyor evlerin

     Eriyip dökülüyor damlar

 

B) Sonsuzlaşan yollara dalmış

     Tasalı gözler olur camlar

 

C) Bir bahar sabahının karanlığında ıssız

     Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız

 

D) Güneşle beraber söndüğüm akşam

     Ağlayacak hangi rüzgâr kim bilir

 

E)  Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi

      Her bahar gününde dertliyi, ümitsizi

 

                                      (2013/LYS)


 

       
Cevaplar:

 

1-C  2-A   3-E  4-A  5-B  6-C  7-B  8-D  9-C  10-E

bottom of page