google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

ÖSYM- ÇIKMIŞ TAMLAMA SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme

ad tamlaması vardır?

 

A) Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor.

B) Kitapları, türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdim.

C) Gelecek yıl yaz tatilini Antalya’da geçireceğiz.

D) Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul'da açacakmış.

E) Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz

daha artıyor.

 

 

 

 

 

 

 

2."İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur."

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir

örnek vardır?

 

A) Onun kardeşi bu köyde öğretmenmiş.

B) Çeşmenin başında büyük bir kalabalık toplandı.

C) Yolcunun çantasını bulup getirmişler.

D) Kapının önünde yaşlı bir adam duruyordu.

E) Otobüs durağında bizden başka kimse yoktu

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden

çok sıfatla nitelenmiştir?

 

A) Sıcak yaz akşamlannda balkonda oturup geç

saatlere kadar konuşurduk.

B) Onun ne kadar terbiyeli, titiz ve çalışkan bir

insan olduğunu herkes bilir.

C) Bahar gelince köşkün büyük bahçesinde

güller, karanfiller, nergisler açardı.

D) Büyük şehirlerde, yeşil alanlann korunması

ve çoğaltılması çalışmalarına önem veriliyor.

E) Onunla oturup uzun uzun, geçmişten, okul

günlerimizden söz ettik.

                                                      (1991-ÖYS)

 

‘Burası, yeşilin bin bir tonunu banndıran ağaçlı bir

yoldu. '

 Bu cümlede geçen “yeşilin bin bir tonu” ad tamlamasında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bulunmaktadır.

4.  Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ad tamlaması vardır?

 

A) Yoğun sis yüzünden trafik bir süre aksadı.

B) Adamın kocaman eli radyonun düğmesine

uzandı.

C) Dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk.

D) Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu.

E} Çocuk, buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu.

 

                                                                (1992-ÖSS

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı

düşmüş bir isim tamlaması vardır?

 

A) Önce kendi işini bitir, bana sonra yardım

edersin.

B) Onların yeni aldıkları evi gördün mû?

C) Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez

miydin?

D) Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş.

E) Söylendiğine göre bu yıl Ankara’da su sıkıntısı

olmayacakmış.

 

                                                                    (1992-ÖYS)

 

 

 

 

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat tamlaması

belirtisiz nesne görevindedir?

 

A) Sınıfta ayrıca kitap okuma saatimiz vardı.

B) Nedim’in şiirlerini okurken arkadaşımızı dikkatle

dinlerdik.

C) Sınıfımızda edebiyata ilgi duyan öğrenci çok

azdı.

D) Öğretmen, Cumhuriyet dönemi edebiyatını

öğrenmemizi isterdi.

E) Öğretmenimiz bize yeri geldikçe güzel şiirler

okurdu.

 

                                                                    (1992-ÖYS)

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad takımı

arasına, tamlananın sıfatı girmiştir?

 

A) Yeni aldığı güneş gözlüğünü kaybetmiş.

B) Mavi çizgili gömleğinin düğmesi kopmuş,

C) Ağacın pencereye değen dallannı kesmek

gerekiyor.

D) Dün, uzun süredir görmediğim bir okul arkadaşıma

rastladım.

E) Senin önerdiğin kitabı bir türlü alıp okuyamadım.

 

                                                        (1993 - ÖYS)

 

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük

ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması

vardır?

 

A) O kırmızı gülleri kimin için aldığını söylemedin.

B) Öğrenciler, fen derslerinin boş geçmesinden

yakınıyorlar.

C) Ankara’nın adını yeni duyduğum semtleri var.

D) Yeni defterini bu kâğıtla kaplamalısın,

E) Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur.

 

                                                                   (1996-ÖSS)

 

 

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması

ya da sıfat tamlaması yoktur?

 

A) Rumeli’ne vanp Edirne’de saraylar kurmuşlar.

B) Uçsuz bucaksız düzlüklerden geçip gelmişler.

C) Başı karlı dağlar aşıp buralan yurt edinmişler.

D) Pınar başianna, ırmak boylanna yerleşmişler

E) Keçi kılından yapılmış çadırlarıyla Anadolu’ya

inmişler.

 

                                                                    (1997-ÖYS)

10.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı

tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili ad

tamlaması vardır?

 

A) Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden

geçirin

B) Müjdeye koşsun komşu çocuklan evimize

C) Sıcacık tarhana çorbasının İçimiyle başlasın

sabah

D) Kâğıtlara camlarını örteyim pencerelerin

E) Eski, ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı

 

                                                                     (1999-ÖSS)

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci, tamlayan olduğu İçin adlaşmıştır?

 

A) Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız etti.

B) Kapının önüne oturmuş, geleni geçeni izliyor.

C) Yukarıya çıkıp arkadaşımla da görüşeyim.

D) Beş yüz metre ileriden sağa döneceksiniz.

E) Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye örtmüşler.

 

                                                                (2003 - ÖSS)

 

 

 

 

Tamlayanı düşmüş ad tamlamalannda, tamlanana

getirilen -ler, -lar takısı, kimi durumlarda,

sonuna geldiği sözcüğün değil, tamlayanın çoğul

olduğunu gösterir.

 

12.Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun

bir durum vardır?

 

A) Tatilden dönmüşler galiba, çarşıda annelerini

gördüm.

B) Kendisine kalsa eşyalannı hemen toplayacaktı,

C) Onun yaptıklarını duyunca çok üzülmüşler.

D) Dostlarımdan ayrılmak, bana çok ağır gelecek.

E) Yıllardır görüşemediği arkadaşlannı arıyor.

 

                                                       (2008 - ÖSS)

Cevaplar: 1- E 2- A 3- B 4- B 5- D 6- E 7- C 8- C 9- A 10- D 11- A 12- A

bottom of page