google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

FECR-İ ATİ SANATÇILARI

Ahmet Haşim (1884-1933)

 • Bağdat doğumludur.  

 • Şiirleri imge ve iç ahenk bakımından çok zengindir.

 • Fıkra, sohbet, gezi türünde eserleri vardır. Frankfurt Seyahatnamesi önemli gezi yazısı örneklerindendir.

 • Düz yazılarında dil şiire göre sade, üslup nükteli ve alaycıdır.

 • Eserleri:

 • Şiir: Göl Saatleri, Piyale

 • Gezi: Frankfurt Seyahatnamesi

 • Deneme-Fıkra: Gurebahane-i Laklakan, Bize Göre

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Ali Canip Yöntem

Daha çok fikir ve ilim sahasında kendini göstermiş, Milli Edebiyat topluluğun ateşli bir savunucusu olmuştur.
Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte bu topluluğun kurucularındandır.
İlk şiirlerini aruzla yazmış, sonradan heceye geçmiştir.Eserleri
Geçtiğim Yol, Milli Edebiyat ve Cenap Bey’le Münakaşalarım Epope, Türk Edebiyatı Antolojisi
Edebi Nevilerle Mesleklere Dair Malumat,  Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

 

 

 


 

Fuat Köprülü

Türkoloji çalışmalarıyla bilinen akedimisyen bir edebiyatçıdır.
Edebiyat tarihçisi, araştırmacı ve siyasetçidir.
Türk Edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilim adamıdır.
Kimsenin tanımadığı birçok yazar ve şairi ilim alemine tanıtmıştır.
Hece vezniyle ve sade bir dille şiirler de yazmıştır.

Eserleri
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türkiye Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Bugünkü Edebiyat, Nasrettin Hoca, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Refik Halit Karay

Fıkra ve hikayeler yazdıktan sonra roman türünde eserler vermiştir.
Gözlem gücü çok kuvvetlidir ve gözlemlerini genellikle dış yapı üzerinde tutmuştur. Bu yönüyle “ressam yazar” olarak anılmıştır.
Mizahi yönü çok güçlüdür.

 Kalem ve Cem adlı dergilerde “Kirpi” takma dıyla siyasi yazılar yazmış ve bu sürgüne gönderilmiştir.
Akıcı bir dili ve başarılı bir üslubu vardır. * Romanlarında aile hayatı üzerinde durmuştur.

Eserleri
Roman: İstanbul’un İçyüzü, Yezid’in Kızı, Çete, Sürgün, Anahtar ...
Hikaye: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri
Mizah: Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa’nın Hatıraları
Anı: Minelbab İlelmihrab, Bir Ömür Boyunca


Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Fecr-i Ati’nin dağılmasından sonra sosyal konulu hikayeler yazmıştır.

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar sosyal yaşamımızın her alanını anlatmıştır.
Eserlerinde realizm ve güçlü bir gözlem gücü hakimdir.

Eserleri
Roman: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün
Panoroma, Hep O Şarkı ...

Hikaye
Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, Mensur Şiir, Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

Anı
Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda ...

Oyun
Nirvana, Fıkra, Ergenekon

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

 

Aka Gündüz (1886-1958)

 • Selanik doğumludur. Asıl adı Avni Finci’dir.

 • Rumeli’nin düşman işgaline uğramasından duyduğu derin acıyı ve millet sevgisini eserlerinde işlemiştir.

 • Saf bir Türkçe'yle Milli Edebiyat Cereyanına  bağlı eserler kaleme almıştır.

ESERLERİ

Roman:

Dikmen Yıldızı, Sansaros, Odun Kokusu, İki Süngü Arasında, Yaldız, Aşkın Temizi, Mezar Kazıcıları, Üvey Ana,

Yayla Kızı, Bebek, Bir Şoförün Gizli Defteri, Eğer Aşk,

 

Hikâye:

Türk Kalbi, Bu Toprağın Kızları, Hayattan Hikâyeler, Sarı Zeybek

 

Tiyatro:

Muhterem Katil, Beyaz Kahraman, Yandım Osman, Mavi Yıldırım

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Tahsin Nahit ( 1887-1919)

 • İstanbul doğumludur.

 • Ruhsan Nevvrare isimli kadın yazar ile tiyatro eseri yazarak ortak tiyatro eseri yazma tekniğini edebiyatımızda ilk kez uygulamış sonrasında aynı tekniği Şehabettin Süleyman ile gerçekleştirmiştir.

 •  Batı edebiyatına ait tiyatro eserlerini adaptasyon tekniği ile çevirmiştir.

  

Eserleri:

Şiir:

 • Ruh-ı bikayd

 

Oyun:

 • Jön Türk, Hicranlar, Firar, Aşkımız ...

 

Adapte Tiyatrolar:

 • Akortacı,  Bursalı Hâle, Rakibe, Bir Çiçek Bir Böcek

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Şehabettin Süleyman 

 • İstanbul doğumludur.

 • Tiyatro yazma faaliyeti dışında tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

 • Hikâyelerinde aşk hikâyelerini işlemeyi tercih etmiştir. Hikayeleri kalite açısından Servet-i Fünun hikayeciliğinin gerisinde kalmıştır.

 • Batı edebî türü olan "nuvel-diyalog" şeklini "tekellümî hikâye" adı ile edebiyatımızda kullanmıştır.

 • Fanteziye adını verdiği mensur şiirler yazmıştır.

 • Sanat ve edebiyat üzerine tenkit yazıları, edebiyat tarihleri, antolojiler yazmıştır.

Eserler:

 • Tiyatroları: Fırtına, Çıkmaz Sokak

 • Nesir Yazıları: Târih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Nâmık Kemâl, Abdülhak Hâmid, Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat, Resimli Muktatafat I-III, Malûmat-ı Edebiyye I-II , Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı

 • Fikrî Eserleri: Rehber-i Erib Kâmil I-III, Meşrutiyette Terbiye-i Etfal , Osmanlılıkta Vâhime-i Mesuliyyet

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Emin Bülent Serdaoğlu (1886 -1942)

 

 • Galatasaray Lisesi’nde okudu

 •  

 • Futbolcu edebiyatçılardandır.

 • Onun şiirleri Fecr-i Ati’nin aksine ulusal ve milli konulardadır.

 •  

 • Victor Hugo’nun ‘Mavi Gözlü Yunan Çocuğu’ adlı eserine karşı yazdığı ‘Kin’ adlı şiiri ile o dönemde çok geniş yankılar uyandırmıştır

 •  

 • 1932 yılında Kin adlı şiirini Atatürk’ün huzurunda kendi ağzından seslendirmiştir. 

Eerleri:

 • Kin

 • Hatay’a Selam

 • Dev şarkısı

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Müfit Ratip

 • İstanbul doğumludur.

 • Galatasaray Lisesi mezunlarındandır.

 • Matbaacılık, nütercimlik, başkatiplik gibi işlerle uğraştı.

 • Tiyatro çevirileri ve uyarlamaları vardır.

 • Musavver Servet-i Fünun, Muhit gibi yayın organlarında tiyatro tenkitleri yapmıştır.

 • İstanbul’da ölmüştür.

Eserleri

Müfit Ratip'in Telif Eserleri

 • Sayfiyede, Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa (Refik Halit Karay ile beraber kaleme almışlardır.), Zincir,  Zeki Çocuk

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

İzzet Melih (1887-1966)

 • İstanbul doğumludur.

 • Fransız dili ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu nedenle Paris Yazarlar Birliği’nden ödül almıştır.

 • Fecr-i Ati dönemindeki romanları duygusal özelikler gösterir.

 • Fecr- Ati dönemi romanları topluluğun karakteristik özelliği olarak ağır bir dile sahiptir. Betimlemeler sıkça kullanılmıştır.

 • 1898 de Çocuklara Mahsus Gazete’de mensur şiirleri yayımlanmıştır.

 • Tiyatro alanında da eserleri vardır.

 • İstanbul’da Alzheimer nedeniyle öldü.

Eserleri:

 • Leyla: Fransızca bir tiyatro eseridir ve Beyoğlu Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir.

 • Tezat,  Sermet ( İkisi de roman türündedir.)

 • Hüzün ve Tebessüm (mensur şiir)

 • Her Güzelliğe Aşık( Hikâye ve gezi notları)

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Celal Sahir Erozan( 1883-1935

 • İstanbul doğumludur.

 • Lisanın sadeleşmesi gerektiği üzerine fikirlerini edebiyat dünyasına sunmuştur.

 • Mehmet Emin Yurdakul’un etkisinde şiirler yazmıştır.

 • Türk Derneği’nin kurucuları arasındadır.

 • Birinci Dünya Savaşı sonrası  vatan- millet konularını işlemiştir. Bu dönem eserlerinde halk şiirinin deyiş ve biçim özellikleri­ni kullanmıştır.

 • Cumhuriyet döneminde Türk Dil Kurumunda görev yapmıştır.

 • İstanbul’da ölmüştür.

Eserleri:

 • Beyaz Gölgeler, Buhran, Siyah Kitap, İstanbul İçin Mebus Namzetlerim, Kardeş Sesi

 • Müntehap, Çocuk Şiirleri 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hayatını Türk ocaklarındaki çalışmalara adamışve ateşli konuşmalarıyla tanınmıştır.
Yaptığı konuşmalarla Türkçülük akımının yaygınlaşmasını sağlayan sanatçı , hitabet tarzı eserlerinin konusunu güncel olaylardan almıştır.

Eserleri
Hitabet, Dağ Yolu (tüm konuşmaları), Makale, Günebakan

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

bottom of page