google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Destan

Bir milletin hayatında yer etmiş olayların, kahramanlıkların nesilden nesile geçerken olağanüstülükler de katılarak anlatılması ile ortaya çıkan türdür.

 

Destanların Özellikleri:

 • Bazıları anonimdir, bazıları ise bir şair tarafından yazılmıştır.

 • Şiir şeklindedirler. Ancak anonim olan doğal destanların çoğu günümüze nesir şeklinde ulaşmışlardır.

 • Olağanüstü olaylar ve kişilikler barındırırlar.

 • Genellikle aşk, yiğitlik, kahramanlık üzerine bir oly örgüsü vardır.

 

Destan Türleri: 

Destanlar 2’ ye ayrılır:

a- Doğal Destanlar:

 

Anonim destanlara denilir. Söyleyeni belli olmayan, sonradan derlenmiş destanlardır.

 Doğal Destanlar üç safhada ortaya çıkarlar:

 • 1. Doğuş Safhası: Önemli bir olay gerçekleşir. O olayda kahraman ya da kahramanlar toplum tarafından kabul görür.

 • 2. Yayılma Safhası: Olay ve kahramanların yaptıkları sözlü iletişim yoluyla anesiller arasında aktarılır.

 • 3. Derleme Safhası: Bir kişi tarafından sözlü olan destanın yazıya geçirilmesi safhasıdır.

 

Dünya Destanları:

 

 • İngiltere    → Beawolf  

 • Almanya   →Nibelungenlied

 • Fransa       → Chanson de Roland

 • İspanya     → Le Cid

 • Hindistan → Mahabarata

 • Hindistan → Ramayana

 • Japonya   → Şinto

 • Rusya      → İgor

 • Sümerler → Gılgamış

 • İran        → Şeyhname

 • Fin         → Kalevela

 

 

 

Türk Destanları:  

İslamiyetten Önce:

 

 • Altaylar→ Yaratılış

 • Sakalar→ Alp Er Tunga, Şu

 • Hun-Oğuz→ Oğuz Kağan, Attila

 • Göktürkler→ Bozkurt, Ergenekon

 • Uygurlar→ Türeyiş, Göç

 

 

İslamiyetten Sonra:

 

 • Kırgızlar → Manas

 • Moğallar → Cengiz Han Destanı

 • Tatar- Kırım→ Edige, Timur

 • Karahanlılar→ Satuk Buğra Han

 • Selçuklu-Osmanlı→ Seyyid Batal Gazi, Danişmend Gazi, Köroğlu

 

 

 

 

 

b. Yapma Destanlar:

Genelde gerçekleşmiş bir olayın şair tarafından destan şeklinde yazılması ile ortaya çıkar. Yapma Destanları iki başlık altında inceleyebiliriz:

 

 

1. Dünya Edebiyatında Yapma Destan:

İngiliz John Milton’un “Kaybolmuş Cennet”, İtalyan Dante’nin “İlahi Komedya” yine İtalyan sanatçı Tasso’nun Kurtarılmış Kudüs’ü dünya çapında en ünlü yapay destanlardandır.

 

 

2. Türk Edebiyatında Yapay Destan:

 

 • Üç Şehitler destanı: ….F. Hüsnü Dağlarca….

 • Çanakkale Destanı: ….M.Akif Ersoy….

 • Genç Osman Destanı:….kayıkçı Kul Mustafa….

 • Selçukname : ….Yazıcıoğlu Ali….

 • Kuvay-ı Milliye Destanı: Nazım Hikmet

bottom of page