google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Mesnevi :

 

Hikaye ya da romanın  divan edebiyatındaki şiir şeklidir denilebilir. Çünkü mesneviler hikaye ya da romanda anlatılan olayları şiir biçiminde anlatan eserlere denilir.

 

Mesnevinin Özellikleri:

  • Beyitlerle yazılır. Her beyit kendi arasında kafiyelidir.(aa /bb / cc ...)

  • Aruz vezni ile yazılır. Kısa kalıplar kullanılır.

  • Aynı şairin beş tane mesnevisine hamse denilir.

  • Aşk, savaş, kahramanlık, öğretici gibi birçok alanda mesnevi yazılabilir.

  • Türk Edebiyatındaki ilk mesnevi Kutadgu Bilig’dir.

  • İlk hamse Ali Şir Nevai’ ye aittir.

  • Mesnevide beyit sınırı yoktur. O yüzden binlerce beyit olabilir.

 

Mesnevinin Bölümleri:

1.Besmele

2.Dibâce (ön söz)

3.Tevhîd

4.Münâcât

5.Mi'râciye (Mi'râc-ı Nebi)

6.Medh-i Çihâr-Yâr-ı Güzîn

7.Sebeb-i te'lîf (eserin yazılış sebebi)

8.Âgâz-ı Dâstân (konuya başlangıç),

9.Hâtime (sonuç).

bottom of page