google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

DİLEKÇE

 • Bir isteği bildirmek bir şikâyeti iletmek gibi nedenlerle resmî veya  özel kurum ve kuruluşlara gerçek ya da tüzel kişilerce yazılan resmi yazılardır.

 • Dilekçe resmi ya da özel kurumların kendi içlerinde alt-üst hiyerarşisinde de bir istek ya da durumu bildirmek için kullanılır.

 • Dilekçe özel kuruma yazılsa bile resmi özellik gösterir. Çünkü her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır.

 • Dilekçenin Özellikleri:

 • Çizgisiz A4 kağıdı kullanılır.

Kağıdın arka yüzü kullanılmaz. Gerekirse ikinci bir kağıt kullanılır. Birden fazla kağıt kullanılırsa her   kağıda paraf atılır.

 •  Siyah yada mavi renkli dışında kalem kullanılmaz. Yazıcı çıktısında da siyah tercih edilmelidir. 
 • İletilmek istenen bilgi hangi kurumu ilgilendiriyorsa doğrudan o kuruma hitap edilmelidir.

 •  Yer ve tarih belirtilmelidir.

 • Objektif bir üslupla ve ciddi bir ifade tarzıyla yazılır.

 • Hitaptan sonra kişi kendini tanıtarak doğrudan sorunu ifade edip, çözümünü talep eder. Gereksiz ayrıntılara girilmez.

 • Dilekçeyi veren kişi özellikle resmi sıfat taşıyorsa ise hiyerarşiye dikkat etmelidir. Zira istek ve şikayetlerde hiyerarşiye dikkat etmemek soruşturma gerektirebilir. Örneğin bir öğretmenin okul müdürüne iletmesi gereken bir durumu doğrudan dilekçeyle milli eğitim müdürüne iletmesi dilekçe hakkına aykırıdır.

 • Sivil kişilerce resmi makamlara iletilen dilekçelerde ise yanlış yere iletilse dahi iletilen kurum dilekçe sahibini dilekçenin verileceği doğru kurum hakkında bilgilendirmek ya da resmi kanaldan ilgili kuruma dilekçeyi yönlendirmek zorundadır.

 • Üst makama yazılan dilekçelerin sonuna “… gereğini arz ederim.”      Alt makama yazılan dilekçede ise “… gereğini rica ederim.” İfadeleri kullanılır.

 • İmla kurallarına ve yazıma  dikkât edilmelidir.

 • Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.

 • Ad soyad kısmı ile tarih kısmının arasına imza atılır. Unutulmamalıdır ki dilekçe bireysel bir hak olduğundan birden fazla kişi aynı dilekçeyle başvuru yapamaz. O nedenle Tek ad soyad yazılıp tek imza atılabilir.

 • Dilekçede verilen bilgiyi destekleyecek belge, fotoğraf gibi ekler varsa en alt sola “ek-1” yada “ek-1, ek-2 ..” şeklinde not düşülür.

bottom of page