google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
 • Birinci kişi anlatımı söz konusudur.

 • Açık, sade içten bir anlatımı vardır.

 • Öyküleyici, açıklayıcı, betimleyici  anlatım türleri kullanılır.

 • Anılar,  edebi zevk veren, akıcı ve sürükleyici bir dille anlatılarak bilimsel tarih metinlerden ayrılır.

 • Anı yazarları anlattıklarını desteklemek için -isterlerse-belge ve kayna gösterebilirler. Ancak bu türün özelliklerinde böyle bir şart yoktur.

 • Anılarda dil genelde göndergesel işlev ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılır.

 • Olay kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilir. Birinci tekil şahıs anlatım vardır.

 • Yazar olayları anlatırken kronolojik bir sıra takip eder.

 •  Olaylar objektif (tarafsız) bir yaklaşımla anlatılmalıdır.

 • Jean Jacques  Roussau’ nun “İtiraflar” adlı eseri batı edebiyatında en bilinen anı türündeki eserdir.

 • Tanzimat öncesindeki  menakıpname, siyer, vekayi'name, gazavatname, fetihname, sefaretname, şuara tezkiresi gibi eserler anı türünde olmasalar da anıya ait özellik göstererek anıya en yakın türler olmuşlardır.

 • Türk Edebiyatında Cumhuriyet öncesinde  Muallim Naci’nin “Ömerin Çocukluğu”, Ziya Paşa’nın “Defter’i Amal”ı, Ahmet Rasim’in “Falaka”sı, Halit Ziya’nın “Kırk Yıl”ı, Hüseyin Cahit’in “Edebi Hatıralar”ı, bu türde eserlere örnektir. 

 • Cumhuriyet Edebiyatı’nda ise Falih Rıfkı ATAY ( Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Atatürk’ün Hatıraları, Çankaya), Y. K.KARAOSMANOĞLU ( Zoraki Diplomat, Politika ’da 45 Yıl), Halikarnas Balıkçısı ( Mavi Sürgün ), Refik Halit KARAY  (İstanbul’un İç Yüzü, Üç Nesil Üç Hayat), Ahmet İhsan (TOKGÖZ  Matbuat Hatıralarım) adlı sanatçılarımız önde gelen anı yazarlarıdır.

Hatıra (Anı):

 • ​İnsan yaşamında iz bırakan olayların daha sonrasında olayı yaşayan kişi tarafından kaleme alınması ile ortaya çıkan yazı türüne denilir.

 • ​Sağlam ve bilimsel veriler içermediğinden tarihsel belge niteliği göstermezler ancak tarihe ışık tutan eser olma işlevlerinin varlığı da inkar edilemez.

bottom of page