google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Kaside

Genel olarak övme ya da eleştirme amaçlı yazılan şiir biçimine verilen addır.

 • 33-99 beyitten oluşur.

 • aa,ba,ca, ... şeklinde kafiyelenir.

 • Gazeldeki gibi ilk beyite matla, son beyite makta denilir.

 • En güzel beyite beyt-ül kasid denilir.

 • Şairin adının geçtiği beyite tağ beyit denilir.

 • Kasideler adlarını rediflerinden ya da nesib bölümlerindeki tasvirlerden alırlar. Konularına göre de isimlendirilebilirler.

 • En ünlü kaside şairleri: Nef’i, Fuzuli, Baki ...

 

 

Kasidenin Bölümleri:

 • Nesib – (Teşbib):  Ramazan, bahar, yaz, taş, saray, bahar, bahçe gibi yer ve zamanların tasvirleri yapılır.

 • Girizgâh: Asıl konuya giriş yapılır. Bir ya da  birkaç beyitten oluşur.

 • Methiye: Övgü bölümüdür.

 • Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür.Bu bölüm zorunlu değildir. Her kaside de bulunmayabilir.

 • Tegazzül: Kasidenin ölçüsüile aynı araya sıkıştırılan gazeldir. Her kaside de olmak zorunda değildir.

 • Dua: Şairin kendisi ve övdüğü kişi için Allah’a dua ettiği bölümdür.

 

Konularına Göre Kasideler:

 • Tevhid: Allah'ın birliğini, varlığını anlatır.

 • Münacaat: Allah'a yakarışta bulunulur..

 • Naat: Peygamberimizi öven kasidelerdir.

 • Methiye: Din ve devlet adamlarının övüldüğü kasidelerdir.

 • Hicviye: Eleştiri amaçlı yazılan şiirlerdir.

 • Mersiye: Ölüm sonrası hüznü dile getiren kasidelere denilir. Halk Edebiyatındaki ağıtın divan edebiyatındaki karşılığıdır.

 • Cülûsiyye: Padişahın tahta çıkışı sebebiyle  yazılan kasidelerdir.

 • Sûriyye: Düğün ya da sünnet  törenlerini konu alan kasidelere denilir.

 

 

Örnek:

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

...

                                                                        Fuzuli

bottom of page