google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Mesnevi

 

İran Edebiyatından edebiyatımıza geçmiş bir nazım şeklidir. Nesirde romanın vazifesini nazımda görür.

 

 • Her beyit kendi arasında kafiyelidir. "aa / bb / cc / dd..."

 • Divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir. 

 • Aruzun kısa kalıplanyla yazılır.

 • Beyitler arasında anlamca bir bütünlük vardır.

 • Bir şairin beş mesneviden oluşan eserler bütününe "hamse" denir.

 • Edebiyatımızda ilk mesnevi Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig' adlı eseridir.

 • Masalsı bir anlatımı vardır.

 

 

Mesnevinin Unsurları:

 

 1. Besmele

 2. Dibâce (ön söz)

 3. Tevhîd

 4. Münâcât

 5. Mi'râciye (Mi'râc-ı Nebi)

 6. Medh-i Çihâr-Yâr-ı Güzîn

 7. Sebeb-i te'lîf (eserin yazılış sebebi)

 8. Âgâz-ı Dâstân (konuya başlangıç),

 9. Hâtime (sonuç).

bottom of page