google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Muhammes

Beş dizelik bentlerden oluşan çoğunlukla felsefi düşünce ve tasavvufi konuların işlendiği nazım biçimine denilir.

  • Bent sayısı 4 ile 8 arasında değişmektedir.

  • Muhammes nazım biçimiyle her konu ele alınabilir.

  • Uyak düzeni "aaaaa / bbbba / cccca..." şeklindedir.

  • Son beyitte mahlas söylenir.

 

Örnek:

Ten bozuldu eşk-i çeşm-i hûn-feşânumdan menüm

Köydi can gönlümdeki sûz-ı nihânumdan menüm

Tâ eser var cism ü cân-ı nâtüvânumdan menüm

Gâm kem etmez göz ü gönlüm cism ü canumdan menüm

Bu başumdan savulup ol gitse yanumdan menüm.

 

...

 

Ey hayâlün halveti nakd-ı revânum mahzeni

Gözyaşı olur revân her dem hayâl itsem seni

Lutf umup senden ser-i kuyunda tutdum meskeni

Gel gözüm nûru Fuzulî tek çok ağlatma meni

İncimez mi hâtırun munca figânımdan menüm.

                                                                                     (Fuzûlî)

bottom of page