Komedi

İnsanları güldürmek, güldürürken de ders vermek amacı güden tiyatro türüdür.

 

Özellikleri:

  • Konusu sosyal hayattaki günlük olaylardır.

  • Üç birlik kuralına uyulur.

  • Argo kullanılır. Çi,rkin olaylar olduğu gibi canlandırlır.

  • Kahramanlar sıradan insanlardır.

 

 

Komedi Çeşitleri

Karakter Komedisi:

İnsanların bireysel olarak gülünç yanlarını ele alan komedi türüdür. Moliere’nin “Cimri” adlı eseri buna örnektir.

 

Töre Komedisi:

Toplumun aksayan yönlerini insanları güldürürken vermeyi amaçlayan tiyatro türüdür. Gogol’un “Müfettiş” adlı eseri buna örnek olabilir.

 

Entrika Komedisi (Vodvil):

İzleyicileri güldürme amacı taşımayan komedilere denir. Shekespeare’in “Yanlışlıklar Komedyası” buna örnektir.

 

Komedi alanında kendini kabul ettirmiş ünlü yazarlar: Aristophanes, Menandros,Terentius, Plautus, Moliere .

Please reload

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

  • Instagram Social Icon
  • dinledebiyat
  • w-googleplus