google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

MİLLİ EDEBİYAT SANATÇILARI

Ziya Gökalp

 Türk milliyetçiliğinin esaslarını herkese duyuran ve bunu sistemleştiren fikir adamıdır.


 Şiir için değil şuur için çalıştığını dile getiren sanat toplum için görüşünde bir sanatçıdır .


Heceyi ölçüsünü kullanmış sade bir dille yazmıştır. 


Eserleri
Kızıl Elma , Yeni Hayat, Altın Işık, Malta Mektupları, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türk Töresi
Türk Medeniyet Tarihi

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Mehmet Emin Yurdakul

Şiir alanında Türkçülüğü etkili olarak savunan sanatçımızdır.


Sanat toplum içindir anlayışında şiirler yazmayı tercih etmiştir. 

Eserleri
İsyan ve Dua Aydın Kızları,  Mustafa Kemal Ankara, Fazilet ve Asalet, Türkün Hukuku
Kral Corc’a, Dante’ye

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Ömer Seyfettin

Hikayeciliği ile ön plana çıkmış bir sanatçıdır.
Günlük yaşantılar , çocukluk anıları, menkıbeler, efsaneler, folklor, halk fıkraları konularını kullanmıştır.

Amaç milli bilinci kuvvetlendirmektir.
Maupassant tarzını benimsemiştir.
Hikayelerinde sade bir dil kullanmıştır.
Hikayeleri okuyucuyu şaşırtarak biter.

Eserleri
Hikaye : Hürriyet Bayrakları, Primo Türk Çocuğu,  Kızıl Elma Neresi, Çanakkale’den Sonra
Ashab-ı Kehfimiz (uzun hikaye), Efruz Bey (uzun hikaye), Bomba, Beyaz Lale, Bahar ve Kelebekler, Tuhaf Bir Zulüm, And, İlk Namaz, Kaşağı, Falaka, Yalnız Efe Keramet, Kurbağa Duası Yüz Akı, Yemin, Başını Vermeyen Şehit, Pembe İncili Kaftan, Forsa ...


Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

 

 

Ali Canip Yöntem

Daha çok fikir ve ilim sahasında kendini göstermiş, Milli Edebiyat topluluğun ateşli bir savunucusu olmuştur.
Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte bu topluluğun kurucularındandır.
İlk şiirlerini aruzla yazmış, sonradan heceye geçmiştir.Eserleri
Geçtiğim Yol, Milli Edebiyat ve Cenap Bey’le Münakaşalarım Epope, Türk Edebiyatı Antolojisi
Edebi Nevilerle Mesleklere Dair Malumat,  Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

 


 

Fuat Köprülü

Türkoloji çalışmalarıyla bilinen akedimisyen bir edebiyatçıdır.
Edebiyat tarihçisi, araştırmacı ve siyasetçidir.
Türk Edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilim adamıdır.
Kimsenin tanımadığı birçok yazar ve şairi ilim alemine tanıtmıştır.
Hece vezniyle ve sade bir dille şiirler de yazmıştır.

Eserleri
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türkiye Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Bugünkü Edebiyat, Nasrettin Hoca, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Servet-i Fünun etkisinde şiire başlayan şair sonradan halk şiirine dönmüştür.
Lirik tarzda koşmaları ve nefesleriyle vardır.
Heceyi kullanmadaki başarısı ile bilinir
Şiirlerinde aşk, doğa, çocukluk anıları gibi konuları işlemiştir.

Eserleri
Serab-ı Ömrüm

 

 

Halide Nusret Zorlutuna

Aruzla, heceyle ve serbest tarzda yazdığı şiirleri  vardır.
Önceleri aşk şiirleri yazmış daha sonra yurt güzellikleri ve mistik tarzda şiirler de yazmıştır.
Şiir, roman , öykü türlerinde eserleri vardır.

Eserleri
Geceden taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş, Küller, Sisli Geceler, Gül’ün Babası, Kim Aşk ve Zafer

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Halide Edip Adıvar

Roman, mensur şiir, hikaye, anı, tiyatro gibi türlerde de eserler vermiştir.
Romanlarında kadın psikolojisini çok başarılı bir şekilde anlatması ile dikkat çeker.
Savaşı bizzat yaşadığı, savaşın içinde olduğu için eserlerinde o havayı çok iyi yansıtmıştır.

Mitingleri ile tanınır.

Eserleri
Roman: Seviye Talip, Raik’in Annesi, Handan, Yeni Turan, Son Eseri, Ateşten Gömlek...

Hikaye: Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede Kalan, Hoş Seda

Oyun: Kenan Çobanları, Maske ve Ruh

Anı : Türk’ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

 

Reşat Nuri Güntekin

Roman ve hikayeleriyle Anadolu insanını anlatır.
Romanlarında halkın yaşantısını, dertlerini, inançlarını zengin bir şahıs çeşitliliği içinde anlatır.
İyi bir gözlemci olan yazar, karakterleri çok başarılı aktarmıştır.
Eserlerinde romantizm ve realizm iç içedir.
Sade ve canlı bir dili vardır, özellikle tiyatrolarında sahne dili oldukça başarılıdır.

Eserleri
Roman: Çalıkuşu, Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı ...
Hikaye:  Gençlik ve Güzellik, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri ...
Oyun : Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, Taş Parçası
Gezi : Anadolu Notları

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

Refik Halit Karay

Fıkra ve hikayeler yazdıktan sonra roman türünde eserler vermiştir.
Gözlem gücü çok kuvvetlidir ve gözlemlerini genellikle dış yapı üzerinde tutmuştur. Bu yönüyle “ressam yazar” olarak anılmıştır.
Mizahi yönü çok güçlüdür.

 Kalem ve Cem adlı dergilerde “Kirpi” takma dıyla siyasi yazılar yazmış ve bu sürgüne gönderilmiştir.
Akıcı bir dili ve başarılı bir üslubu vardır. * Romanlarında aile hayatı üzerinde durmuştur.

Eserleri
Roman: İstanbul’un İçyüzü, Yezid’in Kızı, Çete, Sürgün, Anahtar ...
Hikaye: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri
Mizah: Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa’nın Hatıraları
Anı: Minelbab İlelmihrab, Bir Ömür Boyunca


Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Falih Rıfkı Atay

* Gezi yazılarıyla tanınan sanatçının anı, makale, fıkra, sohbet türlerinde de eserleri vardır.
* Eserlerini sade bir dille yazmıştır.
* Atatürk’e büyük bir hayranlığı olan sanatçı onu anlatan birçok kitap yazmıştır.

Eserleri
Gezi: Denizaşırı, Yeni Rusya, Moskova-Roma, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları


 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Fecr-i Ati’nin dağılmasından sonra sosyal konulu hikayeler yazmıştır.

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar sosyal yaşamımızın her alanını anlatmıştır.
Eserlerinde realizm ve güçlü bir gözlem gücü hakimdir.

Eserleri
Roman: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün
Panoroma, Hep O Şarkı ...

Hikaye
Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, Mensur Şiir, Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

Anı
Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda ...

Oyun
Nirvana, Fıkra, Ergenekon

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

 

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hayatını Türk ocaklarındaki çalışmalara adamışve ateşli konuşmalarıyla tanınmıştır.
Yaptığı konuşmalarla Türkçülük akımının yaygınlaşmasını sağlayan sanatçı , hitabet tarzı eserlerinin konusunu güncel olaylardan almıştır.

Eserleri
Hitabet, Dağ Yolu (tüm konuşmaları), Makale, Günebakan

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Ruşen Eşref Ünaydın

Mülakat türünün ilk kuvvetli eserlerini vermiştir.

Diyorlar ki
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat

Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları

Mehmet Akif Ersoy

Sanat toplum içindir düşüncesine bağlı kalmıştır.
İslamcı bir şairdir.
Gerçek anlamda realizm edebiyatımıza onunla girmiştir.
Şiirlerinde din, hürriyet, doğruluk, ahlak, adalet gibi konulara yer vermiştir. * Şiirleri epik ve didaktik tarzdadır.
Şiirlerini aruzla yazmış ve aruzu Türkçeye başarıyla uydurmuştur.

Eserleri
Safahat; Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım
Gölgeler

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

Yahya Kemal Beyatlı

Batı şiiri ile eski Türk şiiri arasında köprü vazifesi görmüş bir edebiyatçıdır.
Şiirde iç ahengeönem vermiş, şiirde musikiyi çok  iyi  kullanmıştır. 
Ok şiirinde heceyi kullanmış bunun dışındaki şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
Şiirlerinde ölüm, beşeri aşk, İstanbul, deniz, sonsuzluk gibi konular işlemiştir.
Gazel, şarkı, mesnevi, rubai nazım şekillerini sıklıkla kullanmıştır.
Şiirlerinde İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır.
Şiirlerinin yanı sıra makale, gezi, anı, deneme, fıkra, mektup gibi türlerde de eserler vermiştir.

Eserleri
Şiir
Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer, Hayyam Rubailerini, Türkçe Söyleyiş
Bitmemiş Şiirler

Düzyazı
Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Çocukluğum Gençliğim Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Mektuplar Makaleler

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

bottom of page