google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

TANZİMAT'TA GAZETECİLİK

 •  Toplumsal yaşantıya gazete halkı bilinçlendirme amacıyla girmiştir. Her türlü bilgiyi en kısa yoldan ulaştırma işinde gazete dönemin en kullanışlı vasıtası idi.

Takvim-i Vekayi ilk resmi gazete olarak 1831’de çıkarılır.  Ancak çıkış tarihinde de anlaşılacağı üzere Tanzimat dönemi ile alakası yoktur. Devletin kanunlarını ve duyurularını halka ulaştırma maksadı ile çıkarılmıştır. Bugün hala “Resmi Gazete” adıyla varlığını devam ettirmektedir.

 

Ceride-i Havadis, yarı resmi (yarı özel) İngiliz Churchill tarafından 1840’ta çıkarılır. Bu gazete ise Tanzimat Döneminde değil, Tanzimat’a Hazırlık döneminde çıkarılmış bir gazetedir.

 

Tanzimat Dönemi Gazeteri:

 

 • Tercüman-ı Ahval, ilk özel Türk gazetesi olarak 1860’ta Şinasi ve Agah Efendi ile birlikte çıkarılır. 

 

 • Tasvir-i Efkâr gazetesi, ikinci özel gazete olarak Şinasi tarafından 1862’de çıkarılır ve gazetenin başyazarlığına Namık Kemal getirilir. Şinasi’nin yurt dışına çıkması ile N. Kemal gazeteyi çıkarmaya devam eder.

 

 • Muhbir gazetesi 1866’da çıkarılır. Kurucusu Ali Suavi’dir. 

 

 • Ayine-i Vatan, 1866 Eğribozlu Mehmet Arif  Bey tarafından çıkartılmıştır. İlk resimli gazete ünvanını taşır.

 

 • Mümeyyiz Gazetesi 1869 yılında Sıtkı Bey tafarından çıkarılmıştır. Çocuk Nüshası bulunması onu diğer gazetelerden ayırır.

 

 • İbret gazetesi 1870 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılır. 

 

 • Namık Kemal ile Ziya Paşa yurt dışında (Londra) çıkarılan ilk gazete olan Hürriyet‘i 1868’de yayımlamışlardır. Daha sonra Ziya Paşa, Cenevre’de tek başına çıkarmaya devam etmiştir.

 

 • Tercüman-ı Hakikat gazetesi, 1878’de Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılır. 

 

 • Basiret, Basiretçi Ali Efendi tarafından günlük ve siyasi olarak çıkarılmaya başlanan önemli bir gazetedir.

 

 • İttihad, Abdullah Kamil Beyefendi tarafından çıkarılmıştır.

 

 • Musavver gazetesi 1872 yılında ilk fotoğraflı gazete olarak çıkmıştır.

 

 • Devir ve Bedir 1872 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır.

 

 • Sabah 1876’da Şemsettin Sami tarafından çıkarılmıştır.

 

 • Tercüman-ı Şark ise 1878 yılında Şemsettin Sami tarafından çıkarılmıştır. 

 

Not: Ayrıca ilk mizahi dergi “Diyojen” 1869 yılında Teodor Kasap tarafından çıkarılmıştır.

bottom of page