google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

TANZİMAT'TA MAKALE

  • ​ Türk Edebiyatındaki makale Tanzimatla beraber görüş ve düşüncelerin halka ulaştırılması vasıtası olarak gazete çevresinde gelişen bir tür olarak girmiştir.

  • Edebiyatımızdaki ilk makale ve aynı zamanda ilk siyasi makale Şinasi tarafından Tercüman-ı Ahval gazetesi’nin ilk sayısında yayınlanan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir. Bu makalede dönem şartları sonucunda Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkış amaç ve nedenleri anlatılmıştır.

 

  • Namık Kemal tarafından Tasvir’i Efkar’da yayımlanan “Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatına Mülahazat-ı Şamildir.” adlı makalesi edebiyatımızın ilk edebi makalesi olarak kabul edilir. ( Dikkat! İlk makale değil, ilk edebi makaledir.)Bu makalede Divan edebiyatı yerine batı edebiyatını ikame etmeve halka yönelme düşüncesi işlenir. Bu  makalede Milli Edebiyat Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde dilbilgisi ile ilgili bilgiler verilmiştir: Dil sadeleştirilmelidir, somutlaştırılmalıdır. Divan Edebiyatının somut gerçekliği yansıtmayacağı görüşü savunulmuştur. 

 

  • Ziya Paşa’ nın Hürriyet gazetesinde yayımlanan “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde şiirde divan edebiyatı kullanma yerine halk edebiyatı ürünlerine yönelme düşüncesi işlenmiştir.

AKILDA KALMASI AÇISINDAN: 

İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk Siyasi Makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk Edebi Makale: Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatına Mülahazat-ı Şamildir.

İlk makale yazarı: Şinasi

İlk Edebi makale yazarı: Namık Kemal

İlk Siyasi Makale Yazarı: Şinasi

bottom of page